DE BOOM staat in het gebied De Cleene Hooge, onderdeel van het Nationaal Landschap Walcheren. De gemeente Middelburg had het voornemen hier een nieuwe stadswijk te plannen.

Stichting de Cleene Hooge verzet zich hiertegen.Mede door de inzet van stichting De Cleene Hooge is dit plan verschoven naar de verre toekomst. Maar het is nog niet definitief van de kaart.

Het wordt nu tijd dat we met z'n allen ernst gaan maken met het beschermen, beheren en het versterken van het hele Nationaal Landschap Walcheren.

Donaties zijn welkom op rekeningnummer

NL18 RABO 0150 7609 14