Doelstellingen Stichting De Cleene Hooge

De stichting heeft ten doel:
Het behoud, verbeteren en versterken van de huidige kernkwaliteiten van het Nationale Landschap Walcheren* (NLW)in het bijzonder in het gebied De Cleene Hooge.**
Het behoud, verbeteren en versterken van de beeldkwaliteit waaronder wordt verstaan de landschappelijke verschijningsvorm: o.a. de openheid, het reliëf en de cultuurhistorische waarden van het gebied De Cleene Hooge en de omgevende landelijke gebieden.
Het behouden en versterken van de natuurwaarden betreffende flora en fauna in het gebied.
Het mooi en aangenaam bewoonbaar houden van de aangrenzende woongebieden.
Binnen de randvoorwaarden van de kernkwaliteiten van het NLW het gebied dagrecreatief toegankelijk maken en ontwikkelen.
Het tegengaan van zowel stedelijke bebouwing als het planologisch mogelijk maken van deze ontwikkeling in het betreffende gebied.

 * De kernkwaliteiten zijn omschreven in het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 (uitgave Provincie Zeeland).
** Het gebied De Cleene Hooge wordt begrensd door de Walcherseweg, de Laurens Stommesweg, de Domburgse Watergang en de Hogelandse-weg. In het algemeen te duiden als het gebied in het noordwesten van de gemeente Middelburg. Het gebied De Cleene Hooge maakt in zijn totaliteit onderdeel uit van het Nationale Landschap Walcheren.