100_0224.jpg

 

Wim de Meurichy, voormalig secretaris van deze stichting, is op 2 februari 2021 overleden.  

Wij herinneren hem als aimabel, plichtsgetrouw, optimistisch en een moedig mens. 

 

Zijn rouwkaart meldt “Wat een leegte’.

Bestuur van Stichting De Cleene Hooge, Marijke, Aagje,  Hans, Marien, Jan,

Veel gepraat en toch nog vaag

 

Het participatietraject van de Cleene Hooge werd onlangs onderzocht door het bureau Berenschot, in opdracht van de gemeente Middelburg. Voor dit ‘klankbord'-traject van de zeven bebouwingsvarianten: van nul tot 100 woningen, waren in 2019 een aantal omwonenden en de stichting De Cleene Hooge uitgenodigd.

 

De eerste avond verliep chaotisch: de gespreksleider van het ontwerpbureau dat het gebied zou gaan vormgeven was tegelijk voorzitter en verslaglegger: teveel petten. Daarnaast wilde hij als ontwerper graag manshoge Zuid-Bevelandse hagen op de hogere kreekruggen in het gebied plaatsen: weg vrij uitzicht! En als klap op de vuurpijl was de nulvariant: “geen woningbebouwing in dit gebied”, nu ineens onbespreekbaar. Kortom de uitgangspunten waren niet helder genoeg. Deze chaotische gang van zaken was voor stichting De Cleene Hooge de reden om uit de klankbordgroep te stappen. 

Als eindproduct is nu een compromis bereikt waarbij een 50-60 tal woningen worden gebouwd langs de Walcherseweg. En het resterende deel van het gebied wordt afgestoten voor natuurvriendelijk grondbeheer. Deze beide zaken zal het resterende miljoenengat moeten gaan dichten. 

Maar er is nog steeds geen helderheid over de precieze plaats en het aantal woningen of hun type. Er is ook nog onzekerheid over de te slopen/herbouwen schapenschuur én hoe de gemeente het beloofde natuurvriendelijke grondbeheer in dit mooie poldergebied gaat vastleggen. Kortom nog veel ‘losse eindjes’.

 

De stichting volgde het klankbordtraject nog met een waarnemer en een omwonende in de groep: wij vonden het zeer onbevredigend. Het was, volgens ons, een doekje voor het bloeden. Daarom is door de stichting besloten alleen nog onder de volgende voorwaarden deel te nemen aan een vervolgtraject: 

alléén praten en afspraken maken met degene die besluiten neemt over: 

 

-  de bouwbegrenzing

-  het natuurvriendelijke grondbeheer en

-  de plaats van de nieuwe schapenschuur.

 

Wij houden je op de hoogte.

Elk jaar heeft de RABO-bank een clubactie. Leden van de bank kunnen dan punten gaven aan één van de vele vrijwilligersorganisaties op Walcheren. Sportverenigingen, natuurclubs, noem maar op. Afhankelijk van het aantal verzamelde punten krijgen die organisaties dan een bedrag van de RABO-bank.
Door alert handelen van Marijke, onze penningmeester, werden al onze 120 donateurs geattendeerd op deze actie. Daardoor ontving De Cleene Hooge een bedrag van € 239,59. Dat is voor ons als kleine stichting een prachtig cadeautje. Allemaal hartelijk bedankt.

 De markante wilg die al 50 jaar aan het eind van de Cleene Hoogeweg stond was jarenlang dé plek om elkaar te ontmoeten, symbool van onze strijd en het werd ook prompt ons logo toen we in 2009 onze stichting oprichtten. In februari 2016 werd DE BOOM door de afdeling Groenonderhoud van de gemeente omgezaagd. Wij waren boos en verdrietig maar ook de gemeente vond het erg vervelend: een groot misverstand. Kort daarna kregen we van de gemeente een nieuwe wilg maar die ging dood door de zeer droge zomer.

Op 1 februari hebben we weer een nieuwe boom van de gemeente Middelburg gekregen; een al forse wilg. De tuinder waar de boom gekocht is, is ook onderhoudsplichtig. Dus die moet zorgen dat de wilg dit keer goed aanslaat. Laten we hopen dat dit in de toekomst weer DE BOOM wordt!!!!

 

 

Op zaterdagmorgen 1 februari 2020 is er een nieuwe Wilg geplant op De Cleene Hooge.

Het is alsof de oude tijden weer herleven.

 

 

 

Achter ons Informatie-bord aan het begin van de Cleene Hoogeweg heeft de gemeente een mooie zitbank geplaatst. Zittend kijk je heerlijk over dat weggetje naar de polder in de verte. Binnenkort gaan we een grote wilg planten aan het eind van het weggetje. Never a dull moment daar in de Cleene Hooge.

 

 

 

 

 

Schaapherder Jan Kaljouw heeft op donderdag 02 januari 2020 j.l. ruim 400 schapen naar de stal gebracht. De eerste kudde vertrok om 9.00 uur vanaf de Meinersweg bij Hoogelande. De route ging via de Hogelandseweg, Walcherseweg en het Laurens Stommespad naar de stal aan de Cleene Hoogeweg in Middelburg.

Om 13.30 uur vertrok de tweede kudde op de kruising van de Zoetendaalseweg en de Hondegemsweg bij Serooskerke. Iedereen mocht meelopen met de kudde. Ook kan er een kijkje genomen worden in de Stal. 

 

 

Bericht 53 Korte voorgeschiedenis en stand van zaken Cleene Hooge op 1 januari 2020. (deel 1)

Voor de bezoekers van deze site die er voor het eerst naar kijken, praten we u graag even bij.

Westelijk van de wijk De Griffioen in Middelburg ligt een prachtig, agrarisch Walchers landschap: het gebied Cleene Hooge, ongeveer 60 hectare groot. De kreekruggen en laagtes zijn er nog heel duidelijk zichtbaar, de geschiedenis van voor en na de inpoldering van Walcheren is er prachtig zichtbaar in de bodem. In 2008 koopt de gemeente Middelburg het gebied aan met het idee om daar ca. 1100 woningen te bouwen. Een aantal bewoners van de Griffioen en daarbuiten vindt dat een heel slecht idee. Ze richten in 2009 de Stichting De Cleene Hooge op met als doel: het gebied behouden als agrarisch polderlandschap, dus NIET bouwen. Onze belangrijkste argumenten zijn; dit gedeelte van het Nationaal Landschap Walcheren is landschappelijk en cultuurhistorisch veel te waardevol om verloren te laten gaan en voor de volkshuisvesting op Walcheren is het absoluut niet nodig om hier te bouwen. We houden een demonstratieve bijeenkomst in een boerenschuur en daar komen honderden sympathisanten op af. We voeren sindsdien actie via allerlei media en gaan continu de discussie aan met de gemeente Middelburg, de provincie, omwonenden enz. Onderstaand deel 2 om verder te lezen

 

Mede omdat wij al elf jaar stug actievoeren is het aantal geplande woningen terug gebracht van 1100 tot ongeveer 50. De Raad van de gemeente Middelburg heeft namelijk in de zomer van 2019 besloten dat er ca. 50 woningen gebouwd mogen worden achter de bestaande bebouwing langs de Walcherseweg. Dat vinden wij nog steeds 50 teveel. De wijk Griffioen wordt begrensd door het Laurens Stommespad, alleen de enkele aanwonenden mogen daar met de auto rijden. Een ideaal fiets-, wandel-, ruiter-, flaneer- en honden uit laat pad. Het is de veranda van de stad naar het westen met een ongerept uitzicht naar de polder en de duinen in de verte.  Wanneer het bouwen beperkt wordt tot die 50 woningen dan blijft het uitzicht vanaf het Laurens Stommespad grotendeels in stand. Maar de besluitvorming is met zoveel onzekerheden en "open einden" omgeven dat wij stug doorgaan met ons actievoeren. We worden gesteund door meer dan 100 donateurs. Als het landschap u aan het hart gaat vragen we u ook donateur te worden (via onze website decleenehooge.nl ). We kunnen uw financiële steun erg goed gebruiken. U bepaalt zelf hoeveel u geeft. Maar we hebben vooral uw morele steun erg hard nodig.

We vechten niet alleen voor het behoud van het gebied. We hebben ook een wandelommetje door de Cleene Hooge gerealiseerd. In drie kwartier maakt u een leuke wandeling, u gaat met twee trekpontjes over de Domburgse Watergang en over een lange voetgangersbrug. Begin op de kruising van het Laurens Stommespad en de Cleene Hoogeweg.

10 december 2019. Nieuwe start.

Door omstandigheden heeft onze website twee jaar lang stil gelegen. Driewerf sorry. Maar we maken een nieuwe start. Zie onder andere het bericht van "onze" loopbrug in ons ommetje door de Cleene Hooge. De brug werd gevaarlijk om overheen te lopen. We hebben er een nieuw brugdek van 3 cm. dik hardhout overheen gelegd. Een paar bestuursleden bleken opeens ook nog goed te kunnen timmeren. Ook gaan we u weer informeren over de stand van zaken: De bouwplannen van de gemeente en ons verzet - nu al elf jaar lang - tégen bouwen in de Cleene Hooge.

16 november 2019. Loopbrug in ons ommetje door de Cleene Hooge is gerepareerd.

We hebben als bestuur de loopbrug in ons ommetje door de Cleene Hooge gerepareerd. De steigerpalen die we ooit gratis van Rijkswaterstaat hadden gekregen werden slecht. We hebben een nieuw brugdek aangebracht van 3 cm. dik hardhout. Er komt ook nog nieuw kippengaas overheen, zodat u er voortaan weer veilig overheen kunt wandelen. Door het werk zelf te doen, konden we de kosten laag houden.

 

 

Op zaterdagochtend 20 januari 2018 verzamelen om half elf bij het zitbankje aan het einde van Cleene Hoogeweg (zijweg Laurens Stommespad t.h.v. de Griffioenwijk) voor de winterwandeling door het prachtige natuurgebied van  de Cleene Hooge. Omdat de deelnemers aan de wandeling in september zo enthousiast waren over de verhalen van ons bestuurslid Aagje Feldbrugge over het gebied, zal zij ook deze keer onderweg uitleg geven over wat er te zien is.

 

Noteer in uw agenda alvast deze datum met halverwege de wandeling glühwein/warme chocolademelk en een stukje cake. Haal uw laarzen en sjaal tevoorschijn!

 

 

Stichting De Cleene Hooge niet blij met nieuwe VISIE

 

Bureau MAGRID heeft een VISIE op de ontwikkelingsmogelijkheden van Cleene Hooge en Poppenroede aangeboden aan de gemeente Middelburg.

 

De VISIE gaat uit van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied. Denk bij dat laatste aan de kreekruggen en lage poelgebieden. Voor deze waarden zet ook stichting De Cleene Hooge zich in. Het idee om een grote stadswijk te bouwen in de Cleene Hooge lijkt hiermee écht van de baan. Dat is een stapje in de goede richting, maar in de VISIE wordt mogelijk een groot deel van De Cleene Hooge tóch bebouwd. En daar zijn en blijven wij als stichting tegen!

 

Zo schetst de VISIE woningen op grote kavels achter de bestaande bebouwing langs de Walcherseweg. Het open uitzicht vanaf het  Laurens Stommespad, de stadsrand, naar de Walcherse polder tot aan de duinen zou daarmee beperkt worden tot een enkele uitzichtpunt. Niet alleen de stichting maar ook haar donateurs en de bewoners van de Griffioen, zo bleek op een omwonendenavond, verzetten zich hier fel tegen. Ook bestaat er bezwaar tegen het verder verdichten van het landschap door de aanleg van hagen.

 

In de VISIE  wordt ook gedacht aan een nieuw Landgoed langs de Walcherse weg bij de kruising met de Hogelandseweg. Dit is de enige cultuurhistorische plek in het gebied waar nauwelijks zichtlijnen worden geblokkeerd. En, mits ontsloten van en naar de Walcherseweg, vereist dat geen nieuwe infrastructuur  door dit natuurgebied. Veel hangt af van de precieze plek, omvang en kwaliteit van de geplande landschappelijke inpassing zowel als de bebouwing zelf. Een bescheiden, smaakvol, tweede ‘Cleen' Ter Hooge is wat anders dan een hoog appartementengebouw ingepakt in het groen. Stichting De Cleene Hooge schort ten aanzien van zo’n landgoed haar standpunt op tot er een meer uitgewerkt plan voor is.

 

De stichting is wèl enthousiast over het idee om meer wandelroutes door het gebied te realiseren. Het idee in de VISIE om zoveel mogelijk grond in de Cleene Hooge weer af te stoten voor agrarisch gebruik, juicht de stichting toe. Ook ondersteunt ze het idee om de oude buitenplaats Hof Poppenroede mee te nemen in de nadere uitwerking van de Ontwikkelvisie. Stichting De Cleene Hooge én de omwonenden willen betrokken blijven bij de verdere uitwerking van de VISIE.

 

Voor in uw agenda: op zaterdagochtend 20 Januari om 11.00 uur organiseert stichting De Cleene Hooge een winterwandeling door dit gebied, met onderweg glühwein/warme chocolademelk.

Stand van zaken planvorming en donateurswandeling op 23 september 2017

 

Na de opening van de “Wandel-fietsroute rechtsom”. hebben we onszelf even een adempauze gegund. We hopen dat u de route inmiddels  al gefietst of gewandeld hebt. De gemeente Middelburg heeft het Landschapsarchitectenbureau MAGRID de opdracht gegeven om de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied Cleene Hooge te inventariseren. Het gaat  onder meer om de kreekruggen en laagtes in het gebied. Op grond van die waarden zal het bureau plannen voor het gebied maken. Op donderdag 6 april heeft MAGRID een bewonersavond voor de Griffioen georganiseerd in het Hof ’t Seijs om met betrokkenen te praten over de Cleene Hooge en het gebied Poppenroede. Bemoedigend was dat de zaal bomvol zat en dat de algemene teneur onder de aanwezigen was: niet bouwen in het gebied de Cleene Hooge en hou vooral de zichtlijnen vanaf het Laurens Stommespad naar de duinen open. Van de kant van het bureau is aangegeven dat er waarschijnlijk meerdere ontwikkelingsperspectieven geschetst zullen worden, met andere woorden meerdere varianten voor wat je met het gebied kunt gaan doen.

 

MAGRID zal in de maand juli zijn rapport op tafel leggen en de besluitvorming door B&W en de Gemeenteraad van Middelburg zal in de nazomer plaatsvinden. Onze stichting zit samen met de gemeente in de projectgroep. We zijn dus steeds goed op de hoogte en kunnen voortdurend onze benadering inbrengen: hou het gebied Cleene Hooge open en agrarisch en kijk veel meer naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied Poppenroede.

 

Daarom hebben we onze donateurwandeling op zaterdagochtend 23 september gepland. Dan weten we waarschijnlijk veel meer over de planvorming en onze mening als stichting daarover. Reserveer deze datum vast in uw agenda, nadere mededelingen volgen.

Op zaterdag 17 september 2016 vierde De Cleene Hooge feest.

De “Wandel/fietsroute rechtsom” van onze stichting werd geopend. Deze route gaat vanaf het beginpunt bij de Cleene Hoogeweg, richting St. Laurense Weihoek (de vogelplassen), via Schotelweg en Noordweg weer terug naar de stad. Dan over de Singel naar Speelhof Hoogerzael en vervolgens door de Bomenbuurt en langs de Domburgse Watergang weer terug naar het beginpunt. De route is 6,5 km lang en je kunt hem fietsen zowel als wandelen. 

Om 10 uur ’s ochtends stonden we met een kleine 50 mensen op het hoekje van de Cleene Hoogeweg en het Laurens Stommespad. Voormalig stadsdichter Joop Buma had na zeven jaar wederom een beeldschoon gedicht gemaakt over de Cleene Hooge. Zie bij `Gedicht` op deze website. Joop droeg zelf het gedicht voor. Eén lofzang op het mooie landschap van de Cleene Hooge.

Daarna onthulde onze wijkwethouder Chris Simons terplekke een prachtig informatiebord. Op een routekaart staat het u bekende ommetje linksom, via de trekpontjes over de Watergang. Maar de nieuwe wandel-fietsroute rechtsom staat er ook op. Ook ziet u op het infobord foto´s van de hoogtepunten van beide routes.

Met vijftig man hebben we vervolgens de route `open` gefietst. Iedereen kreeg een mooie flyer waar beide routes uitvoerig op beschreven worden. Bij Speelhof Hoogerzael maakten we een koffiestop en daar trakteerden we onze gasten op wat lekkers. Het werd helemaal feestelijk toen ook nog de zon ging schijnen. Marianne Golsteijn  vertelde een en ander over  Speelhof Hoogerzael. Erg leuk om daar eens met uw jonge kinderen of kleinkinderen naartoe te gaan. Tenslotte zijn we door de Bomenbuurt weer terug gefietst naar het beginpunt van de route.

EEN FLYER MET EEN UITVOERIGE ROUTEBESCHRIJVING VAN BEIDE ROUTES KUNT U GRATIS OPHALEN BIJ JAN HENDRIKSEN, VAN KLEFFENSLAAN 106 OF JOS VAN HEES, KASTANJELAAN 11, BEIDEN IN DE WIJK DE GRIFFIOEN.

 

Onze stichting heeft de afgelopen tijd meegewerkt aan een zogenaamde Startnotitie Cleene Hooge die opgesteld is door de gemeente Middelburg. Daarin wordt een aantal stappen beschreven die uiteindelijk moeten leiden tot een besluit: wel of niet bouwen in de Cleene Hooge. De Startnotitie is in de Raadsvergadering van 18 juli aangenomen.

 

Essentieel is dat de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van zowel de Cleene Hooge als het gebied Poppenroede worden geïnventariseerd. Bij cultuurhistorische waarde moet je vooral denken aan het bodemreliëf, de kreekruggen en lagere delen die de wordingsgeschiedenis van het gebied zichtbaar maken. Ook worden de mogelijkheden van woningbouw in allebei die gebieden onderzocht. Voor De Cleene Hooge wordt ook de nulvariant onderzocht, dat wil zeggen: wat wil je met de Cleene Hooge als je ervoor kiest er NIET te bouwen? 

 

Wij als stichting De Cleene Hooge pleiten sterk voor het gebied Poppenroede als alternatief voor bouwen in de Cleene Hooge. Dat gebied ligt dichter bij de stad en is landschappelijk minder kwetsbaar. Wij doen mee aan dit project van de gemeente omdat we onze ideeën kwijt kunnen en ook steeds goed geïnformeerd worden door de gemeente. We doen ook mee omdat deze startnotitie in geen enkel opzicht een besluit neemt over wel of niet bouwen in de Cleene Hooge. We behouden dus alle ruimte om ons standpunt te blijven uitdragen.

 

Zie ook bericht 42.

Nieuwe boom geplant aan het eind van de Cleene Hoogeweg.

Gaat dat zien en zegt het voort.

 

Medio januari  2016 heeft de gemeente Middelburg DE BOOM, “onze boom”, aan het eind van de Cleene Hoogeweg omgezaagd. Dat kunt u lezen in het vorige bericht (44).

Het goede nieuws is dat op de avond van 18 april een nieuw knotwilgje is geplant een paar meter van de oude die gesneuveld is. Zoals beloofd, hebben we die van de gemeente Middelburg gekregen. De afdeling Groenbeheer gaat hem de komende maanden ook water geven.

De oude wilg was markant en doorleefd. De nieuwe knotwilg is jong en parmantig. Zie de foto’s. Wij van de stichting De Cleene Hooge zien er duidelijk een stuk symboliek in.

Ook deze nieuwe wilg staat weer symbool voor de strijd die we voeren om het mooie gebied Cleene Hooge te behouden voor de generaties na ons. Als deel van het Nationaal Landschap Walcheren. En voor heel veel mensen in de wijk de Griffioen is het heel belangrijk dat er weer een boom staat. Al was het maar om er naartoe te wandelen met de kinderen of om de hond uit te laten.

En de oude boom? Die blijft voortbestaan want dat is immers ons logo !!!

 

Op 14 december heeft het Middelburgse gemeentebestuur beloofd om bij alle verdere ontwikkelingen rondom De Cleene Hooge en ook rond het gebied Poppenroede ons als stichting te betrekken. Dus voortaan de dingen samen doen.

 

Een paar weken later heeft de gemeente onze BOOM omgezaagd. Wij wisten van niks.

DE BOOM is voor ons een belangrijk symbool voor ons streven om het gebied Cleene Hooge te behouden als onderdeel van het Nationaal Landschap Walcheren. DE BOOM is niet voor niets ook ons logo.

 

De gemeente heeft ons en ook in de Raad haar excuses aangeboden. Wethouder Beekman heeft ons een nieuwe boom beloofd. Op het eind van de Cleene Hoogeweg willen we graag een nieuwe grote wilg, want het is er nu wel erg kale boel, zoals ook te zien is op de geplaatste foto\'s. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

De Boom aan het eind van de Cleenehoogeweg deels gesneuveld

 

DE BOOM, die midden in het gebied Cleene Hooge staat is, voor ons als stichting erg belangrijk, het is namelijk ons logo. Maar hij nadert z\'n einde.Hij is meer dan 50 jaar oud en dat is al heel oud voor een wilg.Medio december is het rechtse deel van de boom gesneuveld. Dat bleek niet bestand tegen vuurwerk dat in de holle stam was afgestoken.

 

We hebben aangevoerd door ons onvermoeibare bestuurslid Marien Boonman die stam netjes afgezaagd en afgevoerd.Kenners onder ons denken dat de resterende boom nog jaren mee kan. Die stam is ook hol maar de sapstromen gaan grotendeels door het hout net onder de bast.

Wij zijn niet bij de pakken neer gaan zitten.Dezelfde Marien heeft liefst vijf nieuwe wilgen rond de bestaande boom geplant. Dat doe je door gewoon wilgentakken in de grond te steken. Van die vijf zullen er - verwachten we - wel een paar aanslaan. Zie foto\'s.

 

Dus DE BOOM blijft, maar op den duur wel in een andere gedaante.

 

Gaat u maar eens kijken aan het eind van de Cleene Hoogeweg en loop dan meteen ons leuke ommetje.

Goed nieuws over bouwplannen in De Cleene Hooge

 

De gemeente Middelburg kwam enkele maanden geleden met plannen om landhuizen te gaan bouwen in de Cleene Hooge.Zie bericht nummer 40.Wij als stichting De Cleene Hooge hebben ons daar op allerlei manieren fel tegen verzet. Door bij alle fracties van de gemeenteraad op bezoek te gaan, door in te spreken in de Commissie Algemeen Bestuur van de gemeente, door de publiciteit te zoeken en door intensief te lobbyen bij raadsleden en het gemeentebestuur.

 

En dat heeft gewerkt. In de Raadsvergadering van 14 december 2015 is met 17 stemmen voor en 10 stemmen tegen een motie aangenomen. Met die motie geeft de Raad het gemeentebestuur de opdracht om \"een aantal scenario\'s uit te werken waarin wordt aangegeven op welke manieren voorkomen kan worden dat Cleene Hooge wordt bebouwd\".

 

Het komt erop neer dat het gemeentebestuur moet gaan kijken of op andere locaties in Middelburg meer huizen gebouwd kunnen worden. Met de inkomsten daarvan kan het gebied de Cleene Hooge dan afgewaardeerd worden naar agrarische waarde en daarmee behouden blijven als agrarisch gebied. Ook moet de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om in het gebied Poppenroede aan de andere kant van de Walcherse weg de bouw van (land)huizen mogelijk te maken.

 

Wij vinden het erg belangrijk dat de Middelburgse Raad de politieke wil heeft uitgesproken om de Cleene Hooge te behouden.Vanaf het allereerste moment worden we als stichting intensief bij de verdere plannen betrokken. De politieke wil is er (bij de Raad) maar het moet allemaal nog gebeuren, dus we moeten erg alert blijven.

 

We houden u op de hoogte.

OPROEP OPROEP

WORD NU DONATEUR VAN ONZE STICHTING DE CLEENE HOOGE.

DE GEMEENTE MIDDELBURG WIL ER GAAN BOUWEN WAARDOOR HET PRACHTIGE LANDSCHAP VERDWIJNT.

OP 14 DECEMBER NEEMT DE GEMEENTERAAD DAAR EEN BESLUIT OVER.

WE HEBBEN UW STEUN HARD NODIG, HOE MEER DRAAGVLAK WIJ HEBBEN DES TE STERKER STAAN WE RICHTING DE GEMEENTE.

EN EEN FINANCIËLE BIJDRAGE (U BEPAALT ZELF HOEVEEL) KUNNEN WE GOED GEBRUIKEN OM ONS WERK TE KUNNEN DOEN.

GA NAAR CONTACT, STUUR ONS EEN MAIL EN GEEF U OP.

ALVAST BEDANKT

 

Verzet tegen bouwplannen in de Cleene Hooge

 

De Stichting De Cleene Hooge verzet zich fel tegen het ontwikkelen van bouwplannen in het gebied Cleene Hooge, een prachtig oud landschap, westelijk van Middelburg. Er ligt een voorstel aan de Middelburgse Gemeenteraad om voor dat  gebied bouwplannen te ontwikkelen. Als de Raad daar op 14 december “ja” tegen zegt dan zou op termijn 10 % van het gebied bebouwd worden met landhuizen. De rest van het gebied blijft gereserveerd voor bebouwing in de verdere toekomst.

 

De stichting is fel tegen bouwen in de Cleene Hooge omdat:

Het een onderdeel is van het Nationaal Landschap Walcheren, m.a.w. een belangrijk en karakteristiek landschap dat behouden moet worden, zodat iedereen ervan kan genieten, nu en in de toekomst. Kenmerkend voor Walcheren is het agrarisch karakter,  de openheid: de zichtlijnen van de stad tot de duinen en een uniek bodemreliëf. In de Cleene Hooge is het reliëf van kreekruggen en laagtes, dat de ontstaansgeschiedenis van Walcheren zichtbaar maakt, nog ongeschonden aanwezig. Elders op Walcheren is het soms helemaal uitgevlakt.

Het Rijk en de provincie spelen een steeds kleinere rol in de ruimtelijke ordening. De rol en daarmee de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het landschap is alleen maar groter geworden. Enthousiaste burgers van Middelburg, vrijwilligers van de Stichting De Cleene Hooge hebben zich de afgelopen jaren bekommerd om de Cleene Hooge. Gesteund door donateurs over heel Walcheren hebben ze trekpontjes gerealiseerd, bruggetjes gebouwd, bankjes en verrekijkers geplaatst en wandelroutes gecreëerd. Daarmee is het gebied mooier en toegankelijker geworden.

Al deze waarden verdwijnen definitief door het te bebouwen. Het is het begin van een onomkeerbaar proces, je raakt dat landschap kwijt en je krijgt het nooit meer terug.

 

Daarom wil de stichting die plannen van tafel. Respecteer de Cleene Hooge als Zeeuws natuurlijk en cultureel erfgoed en behoud het voor de generaties na ons. In plaats van het als een object te zien waar geld mee verdiend moet worden.

 

Nadere info Jan Hendriksen

Tel. 0118-638252

www.decleenehooge.nl

 

 

 

Wandeling door de Cleene Hooge

 

Op zaterdag 19 september hebben we met onze donateurs en andere liefhebbers de jaarlijkse wandeling door de Cleene Hooge gemaakt. We verzamelden bij  DE BOOM aan het eind van de Cleene Hoogeweg .

DE BOOM, een wilg die er al ruim vijftig jaar staat begint aardig op leeftijd te raken. Er is onlangs een flinke tak afgebroken en op sommige plekken kun je dwars door de stam heen kijken. Johan Antheunisse ( zie verderop) vertelde ons dat zo’n wilg heel oud kan worden: van onderen loopt hij echter al weer uit, dat wordt de nieuwe boom als ie de kans krijgt. Wanneer deze oude wilg toch het loodje zou leggen, dan steken we onmiddellijk een nieuwe wilgentak in de grond, zodat daar ook weer iets moois uit kan groeien.

We vertrokken bij DE BOOM terwijl er net nog een klein buitje was gevallen. Johan Antheunisse, een Middelburger die alles weet van wat er groeit en bloeit, wandelde met ons mee en wees ons op allerlei interessante planten en hun gebruik. Hij bood aan om de vegetatie langs onze ommetjes te inventariseren. Traditiegetrouw hebben we een stop gemaakt bij boerderij Pitteperk. Tijdens de “koffie met wat lekkers” hebben we elkaar bijgepraat over allerlei dingen die er op dit moment spelen. Onlangs stonden er twee interessante berichten in de krant: Bericht 1: De camping in de Cleene Hooge is nu definitief van de baan. Het protest van alle stichtingen in de Griffioen  gezamenlijk, heeft daar zeker bij geholpen. Bericht 2: Het was wel even schrikken dat een Gemeenteraadslid weer het idee lanceerde om in de Cleene Hooge landhuizen te gaan bouwen om daarmee de financiële problemen van de gemeente Middelburg op te lossen. Als stichting De Cleene Hooge vinden wij dat een heel slecht idee. We zullen met z’n allen blijven strijden voor het behoud van het Nationaal Landschap Walcheren en deze unieke groene long van Middelburg. We willen koeien in de wei, de duinen kunnen zien en het reliëf van het Walchers landschap ervaren: de Cleene Hoogte bevat zowel het hoogste als het laagste punt van Walcheren en vertelt daarmee heel zichtbaar het verhaal van het ontstaan van ons eiland. Wanneer we de neuzen tellen in de Gemeenteraad dan krijgt het idee van die landhuizen gelukkig geen meerderheid.

Onze Wandeling Rechtsom, langs de Sint Laurens Weidehoek, Speelhof Hoogerzael, e.d. krijgt steeds meer gestalte. Langs de Zandvoortse weg, bij de vogelplassen, hebben we alvast een zitbank gezet. Daar komt nog een mooie, stoere verrekijker bij. Volgend voorjaar willen we de hele wandeling “rond” hebben.

Na de pauze bij Pitteperk – het was inmiddels mooi zonnig weer geworden – zijn we via de lange voetgangersbrug en langs het gemaal in de Domburgse Watergang weer terug naar huis gelopen.

Loopt u de volgende keer ook mee?

Jan Hendriksen, voorzitter Stichting De Cleene Hooge.

Wandeling op 19 september door het gebied Cleene Hooge.

Het is de hoogste tijd om weer eens te gaan wandelen door ons mooie gebied.

Op zaterdag 19 september gaan we een wandeling maken. We noemen het de jaarlijkse donateurswandeling  maar deze is niet alleen bedoeld voor donateurs of wijkbewoners van De Griffioen maar iedereen is van harte welkom om mee te wandelen.

We nodigen de boswachter uit om ons onderweg te vertellen over alles wat groeit en bloeit en altijd weer boeit.

Daarna gaan we koffie of thee drinken met wat lekkers erbij en wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het mooie gebied De Cleene Hooge.

We vertrekken om een uur of tien en zijn om uiterlijk half een weer terug bij DE BOOM.

Wandeling rechtsom.

Het ommetje linksom dat we als De Cleene Hooge een paar jaar geleden hebben gerealiseerd, is een groot succes. Het wordt druk bewandeld zelfs in de winter.

Nadat er tussen de twee trekpontjes een mooie grote bank is geplaatst, is het ommetje nog leuker geworden en kun je halverwege ook eens lekker uitrusten en naar alle kanten van het uitzicht genieten.

We liepen al een tijd met het idee om nog een ommetje te realiseren, het ommetje réchtsom. Dat zou van DE BOOM aan het eind van de Cleene Hoogeweg rechtdoor lopen naar het bestaande trekpontje en daarna rechtsom gaan door de landerijen, langs de Laurens Weidehoek, en Speelhof Hoogerzael aandoen om te eindigen bij de Singels van Middelburg.

Net als het bestaande ommetje willen we zoveel mogelijk over en langs agrarisch gebied en niet over asfalt. Maar het lukt helaas niet om overeenstemming met alle grondeigenaren te bereiken. Daarom laten we dat plan op dit moment varen en proberen we een Wandeling Rechtsom te realiseren. Die zal dus over bestaande wegen gaan.

Na het trekpontje bij DE BOOM gaan we rechtsaf langs de Domburgse Watergang, dan wandelen we langs de Hoogelandseweg, rechtsaf langs de Walcherseweg, vervolgens linksaf langs de Zandvoortseweg waar we bij de prachtige vogelplassen een rust- en uitkijkpunt willen plaatsen: een bankje met een verrekijker. Vervolgens rechtsaf over de Schotelweg en dan over de Noordweg terug naar de stad.Ook in deze wandeling willen we proberen Speelhof Hoogerzael \\\"aan te doen\\\".

We zijn volop met de voorbereiding bezig, zo zoeken we sponsoren om de kosten te dekken.

We houden u op de hoogte.

Begin augustus hebben we als De Cleene Hooge een zitbank geplaatst langs de route van ons \\\"ommetje linksom\\\". Hij staat tussen de twee trekpontjes die in het ommetje zitten.Het is een grote bank waar wel 20 man op kan zitten. U heeft een schitterend uitzicht naar twee kanten. 

In het verleden hebben we al een zitbank gezet bij DE BOOM aan het eind van de Cleene Hoogeweg, dus dit is een welkom tweede rustpunt wanneer u ons ommetje loopt. Gaat dat zien en geniet van de prachtige polder nu het hoogzomer is.

DONATEURSWANDELING IN SLECHT WEER.

Zaterdag 10 mei. Er is erbarmelijk weer voorspeld. Regen en harde wind. Maar om half tien is het zowaar droog. Tegen tienen staan we bij DE BOOM samen met Piet de Keuning van Staatsbosbeheer. Die ziet onmiddellijk dat er een nest in DE BOOM zit, waarschijnlijk van een kauw. Om tien uur staan we zowaar met 23 enthousiastelingen gereed. De donateurswandeling gaat van start. Na tien meter staan we al met z\'n allen gebogen over een speciaal plantje in het weiland. Zelf zou je er overheen stappen maar Piet de Keuning ziet zoiets meteen.

 

De trekpontjes zijn altijd weer spannend zeker voor mensen die er voor het eerst mee oversteken. Na het tweede pontje lopen we rechtdoor naar boerderij Pitteperk. Gelukkig wil het nog steeds niet regenen. Daar trakteren wij als Cleene Hooge op koffie met een enorm stuk appeltaart. We praten onze donateurs en andere gasten bij over de laatste ontwikkelingen.

 

Het ommetje linksom dat we ook vandaag weer lopen is een groot succes. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Wij willen als stichting volgend jaar nog een ommetje realiseren: het ommetje rechtsom. Na het trekpontje bij DE BOOM ga je dan niet links- maar rechtsom. Het voert langs de mooie vogelplassen van de Sint Laurens Weidehoek en Speelhof Hoogerzael. Het is allemaal nog in een prille fase want het overleg met de grondeigenaren moet nog plaatsvinden en we hebben ook nog niet voldoende budget. Het idee wordt enthousiast ontvangen. Ook kondigen we aan dat er een bankje komt bij het tweede trekpontje.

 

Het plan om vandaag ook nog naar Ter Hooge te wandelen, laten we schieten i.v.m. het slechte weer. Op de terugweg begint het dan toch te regenen. Via de dertig meter lange houten brug lopen we terug richting het Laurensstommespad en de Griffioen. We komen allemaal thuis met een nat pak maar ondanks alles kijken we terug op een heel geslaagde donateurwandeling. Ook Piet de Keuning had het naar zijn zin en wil graag nog eens terug komen.

Wandeling door De Cleene Hooge op 10 Mei om 10.00 uur

 

De stichting De Cleene Hooge gaat weer wandelen. Op zaterdag 10 mei om 10.00 uur verzamelen bij DE BOOM aan het eind van de Cleene Hoogeweg (= zijweg Laurens Stommespad), westelijk van de wijk Griffioen. Boswachter Piet de Keuning wandelt mee en vertelt onderweg over alles wat groeit en bloeit en vliegt.

 

De wandeling voert door het Nationaal Landschap Walcheren, via twee trekpontjes over de Domburgse Watergang richting boerderij Pitteperk waar u gratis koffie met wat lekkers krijgt aangeboden. Na de koffie gaat het richting Ter Hooge met onder andere een bezoek aan de reigerkolonie. Na een rondje over het Landgoed lopen we terug via Pitteperk; over de dertig meter lange houten loopbrug gaat het richting het Laurens Stommespad en komen we weer bij DE BOOM. Om een uur of halfeen bent u daar weer terug.

 

De wandeling is gratis.

Trek laarzen of stevige wandelschoenen aan. Honden zijn helaas niet toegestaan.

 

Nadere info, Jan Hendriksen, voorzitter De Cleene Hooge

Tel 0118-638252

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Donateurwandeling op 10 mei 2014

Noteer vast in uw agenda: op 10 mei gaan we weer wandelen met onze donateurs en andere liefhebbers door het mooie Nationaal Landschap Walcheren. Dit keer willen we proberen de wandeling van “ons” ommetje te combineren met het gebied Ter Hooge. We leggen ongetwijfeld weer ergens aan voor koffie en om u bij te praten. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

 

Camping in Cleene Hooge afgeblazen (zie ook bericht 26)

Wij zijn erg blij dat de gemeente niet langer van plan is een camping in de Cleene Hooge te realiseren. Vanaf het begin heeft niet alleen onze stichting maar ook het Platform Griffioen duidelijk aangegeven dat ze het een slecht plan vonden. Het Platform, dat zijn de vier stichtingen in de wijk Griffioen die dus gezamenlijk de hele wijk vertegenwoordigen. In de gemeenteraadsvergadering van 4 november 2013 deelde wethouder Simons mee dat naar andere plekken wordt gezocht en eigenlijk wil de gemeente nog steeds een camping op de plek waar die vroeger was: de oude ijsbaan.

 

Ommetje rechtsom

De Stichting De Cleene Hooge gaat na het ommetje linksom nog een ommetje aanleggen: het ommetje rechtsom. Het begint ook bij DE BOOM maar eenmaal over het eerste trekpontje ga je niet links- maar rechtsaf. Dan kom je bij de Hoogelandseweg, die volg je naar rechts. De Walcherseweg steek je over waardoor je bij de vogelplassen van de St. Laurens Weidehoek komt. De rest van de wandeling is nog niet helemaal helder, ook omdat er nog met de grondeigenaren moet worden overlegd. Maar in ieder geval is de bedoeling om ook Speelhof Hoogerzael aan te doen en het ommetje eindigt dan bij de Singel. We willen dit ommetje realiseren in 2014.

 

Donateurwandeling

Op 25 mei hebben we met onze donateurs en andere natuurliefhebbers het “ommetje linksom“ gelopen door het mooie Nationaal Landschap Walcheren. Aad de Klerk, historisch geograaf, liep dit keer met ons mee. Die heeft tijdens de wandeling zeer interessant verteld over de geschiedenis van Walcheren, het ontstaan van het landschap, de kreekruggen, de vliedbergen, de watergangen, enz. Walcheren heeft in feite een schotelvorm; de randen zijn hoger dan het midden. Daardoor stond in vroeger tijden het eiland ’s-winters vaak helemaal blank. Door de aanleg van de Domburgse en de Veerse Watergang en later de bouw van gemalen is dat verbeterd.

Het ommetje voert langs de Domburgse Watergang. Daar is een aantal jaren geleden de komberging aanzienlijk toegenomen door het wateroppervlak te vergroten. In plaats van steile oevers zijn daarbij zogenaamde milieuvriendelijke – flauw aflopende oevers – aangelegd. Tegenwoordig wordt het winterpeil juist laag gehouden en het zomerpeil hoog. Tijdens de wandeling zagen we veel vogels waaronder een lepelaar. Na het “nemen” van de twee trekpontjes wandelden we naar boerderij Pitteperk. Daar hebben we koffie gedronken en onze gasten bijgepraat over de ontwikkelingen in de Cleene Hooge. Daarna liepen we over de meer dan 30 meter lange brug en langs het gemaal terug naar de Griffioen.

De wandeling is makkelijk binnen een uurtje te doen, honden mogen niet mee en doe laarzen of goeie wandelschoenen aan, de polder kan nat zijn.

Zaterdag 20 oktober was het feest bij DE BOOM.

Wethouder Chris Simons opende het ommetje “linksom” door het nieuwe trekpontje  over de Domburgse Watergang “over te halen” en de eerste passagiers naar de overkant te trekken.

Het is een project dat wij als kleine stichting bedacht en gerealiseerd hebben. Uiteraard met tal van mensen en organisaties eromheen. Zoals de Stichting Landschapsbeheer Zeeland ( SLZ ).

In aanwezigheid van meer dan 75 mensen hield Jan Hendriksen, voorzitter van De Cleene Hooge een praatje waarin hij de gemeente Middelburg opriep om zich meer te bekommeren om het Nationaal Landschap Walcheren. Ook bedankte hij alle mensen die dit project hebben helpen realiseren en alle organisaties die het financieel mogelijk hebben gemaakt hebben.

Daarna droeg de stadsdichter Henry Looymans een gedicht voor dat hij speciaal voor deze gelegenheid heeft geschreven.

Wethouder Chris Simons zei in zijn praatje het belang in te zien van dit mooie landschap maar verwees ook naar de Kwaliteitsatlas van Middelburg die andere ontwikkelingen in het gebied niet uitsluit.

We wandelden daarna naar het trekpontje 100 meter voorbij DE BOOM. Daar verrichte de wethouder de opening door het pontje over te halen.

Met ruim 40 mensen hebben we daarna het ommetje gelopen. Daar waren laarzen of stevige wandelschoenen voor nodig. Na het pontje gingen we linksom en kwamen bij het reeds bestaande pontje over de watergang. Weer linksom en dan over de nieuwe brug over een brede zijsloot. Gemaakt van steigerpalen die we van Rijkswaterstaat hebben gekregen. Langs het gemaal terug naar het Laurens Stommespad en via de Cleene Hoogeweg terug naar DE BOOM. Je loopt het ommetje binnen 40 minuten.

Een geslaagde en feestelijke bijeenkomst.

In de toekomst willen we ook nog een ommetje “rechtsom” realiseren.

Het project is financieel haalbaar gemaakt door:

Provincie Zeeland

Gemeente Middelburg

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

ANWB Fonds

Stichting Woongoed

Kern met Pit van de Kon. HeideMij

Stichting Bomenbuurt De Griffioen

Kattendycke/Drukkerfonds

Bekijk de Flyer.
Zie ook de foto’s op deze website.

Vandaag heeft wethouder Chris Simons van de gemeente Middelburg een cheque van  € 10.000 aangeboden aan onze stichting. Het geld is bedoeld als bijdrage aan de bouw van het ommetje door de Cleene Hooge. Wij krijgen dit geld omdat het ommetje als wijkwens nummer een prijkt in het nieuwe wijkplan van de wijk de Griffioen. Doordat onze donateurs en anderen veelvuldig gestemd hadden op de website van de gemeente voor dit ommetje kwam het als eerste uit de bus. Wij als De Cleene Hooge hebben de wethouder hartelijk bedankt en hem uitgenodigd om op 20 oktober her ommetje feestelijk te komen openen.

Zie ook de foto’s op deze website.

De bouw van het ommetje door de Cleene Hooge vordert gestaag. Straks kunnen we in 40 minuten vanuit de wij de Griffioen een mooi ommetje maken door de Cleene Hooge.

In het verlengde van de Cleene Hoogeweg 100 meter voorbij DE BOOM wordt een pontje gerealiseerd dat met een kabel van de ene naar de andere kant van de watergang kan worden getrokken. Verderop wordt een loopbrug gebouwd die nodig is om een dertig meter brede zijsloot van de Domburgse Watergang over te steken. Die brug wordt gemaakt van oude hardhouten steigerpalen die we gratis hebben gekregen van Rijkswaterstaat. De bouw ligt op schema en is tijdig vóór de opening op 20 oktober klaar. 

Zie ook de foto’s op deze website.

De gemeente Middelburg gaat een voorontwerp bestemmingsplan maken voor een stadscamping in het gebied de Cleene Hooge. Die zou moeten komen langs de Domburgse Watergang ongeveer daar waar het Laurens Stommespad op de Laan der Verenigde Naties (de rondweg) uitkomt. Rijdend over de rondweg richting Vlissingen heb je juist op die plek een schitterend uitzicht over het Nationaal Landschap Walcheren tot aan de duinen.

Wij als De Cleene Hooge vinden ook dat Middelburg een stadscamping moet hebben maar zien die het liefst op de plek waar die altijd geweest is namelijk de oude ijsbaan. We zijn hierover intensief in gesprek met de gemeente. Er wordt ook nagedacht over andere locaties.

Er zijn een paar mutaties in het bestuur.Marianne Rijken heeft na een aantal jaren trouwe dienst als secretaris van het bestuur afscheid genomen. We hebben haar uitgewuifd met bloemen. Haar opvolgster is er gelukkig ook  al. Marlies van der Stoel is per 1 juni de nieuwe secretaris van De Cleene Hooge. Eelco van der Ven heeft na jaren betrokken te zijn geweest, wegens drukke werkzaamheden zijn bestuurslidmaatschap moeten beëindigen. Ook voor hem geldt: zeer veel dank. Als nieuw bestuurslid is recent toegetreden Wim de Meurichy, een zeer welkome versterking uit Griffioen II

Onze stichting probeert niet alleen om met het mooie gebied strijdige ontwikkelingen tegen te houden. Maar ook om de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden nog te versterken en die ook voor bewoners en anderen beleefbaar en bruikbaar te maken. Daarvoor hebben we een aantal maatregelen op ons programma staan. Één daarvan, en een heel belangrijke, is de realisering van een wandelommetje door het gebied. Dit ommetje links om, wat later nog gevolgd moet worden door een ommetje rechtsom ,sluit aan op de langeafstandswandelpaden langs de Domburgse- en langs de Biggenkerksewatergang. Zie het kaartje. De kosten ervan bedragen ruim € 20.000,-. De helft daarvan hebben we van verschillende sponsoren gekregen; ;de Provincie Zeeland, de ANWB, het Kattendijke Druckerfonds, de RABO -Walcheren en Woongoed Middelburg. Het ommetje heeft daarnaast van de Heidemij het predicaat " Kern met Pit" bemachtigd. De rest verwachten we van de gemeente. Het is als eerste prioriteit opgenomen in het nieuwe wijkplan voor de Griffioen. We streven ernaar het ommetje in het najaar geopend te krijgen. Voor de realisering werken we nauw samen met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), met de gemeente en met het Waterschap Scheldestromen.

FOTOWEDSTRIJD
Het wordt weer voorjaar. Tijd om te gaan wandelen en fietsen door ons mooie zeeuwse landschap.
Neem uw camera mee en maak eens een paar mooie foto's van het gebied de Cleene Hooge, van DE BOOM, van de Watergang, van de vogels of van u zelf.
Mail ze ( in voldoende bites ) naar Gerwin Hament van onze stichting Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De mooiste foto's komen op deze website onder de kop: Zo mooi is het Nationaal Landschap Walcheren.

In de zomer van 2011 kondigde de gemeente Middelburg aan dat ze een camping willen realiseren in het gebied de Cleene Hooge op het punt waar de Laurensstommesweg met een brug de Domburgse Watergang kruist, dus vlak bij de kruising Laan der Verenigde Naties (rondweg) -Laurensstommesweg.

De gemeente denkt niet aan kamperen bij de boer maar aan een grote stadscamping van drie tot vier hectare.

Onze stichting De Cleene Hooge vindt ook dat Middelburg een stadscamping moet hebben maar pleit voor realisering op de plak waar die altijd geweest is namelijk de ijsbaan.

Wij zijn tegen een camping die de gemeente op het oog heeft in De Cleene Hooge. Het past niet in het mooie Nationaal Landschap Walcheren, het onderbreekt de zichtlijnen, zeg maar: beneemt het uitzicht op de duinen in de verte. Verder zijn in Nationale landschappen alleen onder strikte voorwaarden campings toegestaan. Dat moeten dan meer natuurcampings zijn terwijl dit een stadscamping zou worden. De gemeente kent ons standpunt, we houden er contact over met de wethouder en blijven alert. Wel willen we meedenken over nog andere locaties.

Op 16 april verzamelde een grote groep enthousiastelingen zich bij de BOOM aan het einde van de Cleene Hoogeweg. Samen met Karel Leeftink, boswachter van Staatsbosbeheer, maken we een wandeling door het Nationale Landschap Walcheren. Dit mooie landschap met een grote rijkdom aan vogels ligt pal tegen de stadsrand van Middelburg. Karel heeft ons gewezen op Lepelaars, Rietgorzen, Gele Kwikstaarten en talloze ander vogels. Door het prachtige weer heeft iedereen een mooie ochtend gehad. Afsluiten met gebak en koffie bij het Pitteperk was de kers op de taart! Een zeer geslaagd bezoek aan dit (nog steeds) bedreigde landschap. Een fotoverslag is op deze website terug te vinden onder het kopje foto's.

Stichting de Cleene Hooge organiseert op zaterdag 16 april 2011 weer een wandeling door het gebied de Cleene Hooge. Vanaf de Boom naar de boerderij het Pitteperk. We verzamelen om 10.30 uur bij de boom en eindigen om ca. 13.15 uur met koffie en gebak bij het Pitteperk. U bent allen van harte uitgenodigd.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen eraan.
Op 2 maart vinden die plaats en u weet dat de Statenleden van alle provincies tezamen de Eerste Kamer kiezen. Dus uw stem doet ertoe.
Het Symposium over Nationale Landschappen dat in bericht 18 (hieronder) werd aangekondigd kan door allerlei omstandigheden helaas niet doorgaan.

KOM DAAROM ALLEMAAL WEL NAAR DE AVOND OVER NATUURBESCHERMING OP 17 FEBRUARI IN DE ZEEUWSE BIBLIOTHEEK.

Alle lijsttrekkers van de Zeeuwse Statenfracties zijn uitgenodigd en die willen natuurlijk allemaal UW stem veertien dagen later in het stemhokje.
Professor Arnold Heertje en Joep Thönissen (Directeur van de Recron) spreken daar over de waarde van natuur voor de recreatie dus de economie. Met name op Schouwen zijn recreatieondernemers positief over natuur b.v Plan Tureluur omdat recreanten nu eenmaal ook willen genieten van natuur en landschap.
Kom dus en geef u snel op via dit Email-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer informatie vind u op de website van de Zeeuwse Milieufederatie (zmf.nl) Ga naar Agenda.
De avond begint om 19.00 uur en de Zeeuwse Bibliotheek vindt u aan de Kousteendedijk 7 in Middelburg

Wegens succes herhaald
Bij de wandeling van november langs de Domburgse Watergang waren veel donateurs erg enthousiast.
Daarom gaan we dit komende voorjaar wéér wandelen en we proberen een enthousiaste vogelaar mee te nemen. Datum en route hoort u op korte termijn.

Op zaterdag 20 november hebben we als bestuur van Stichting De Cleene Hooge samen met onze donateurs een wandeling gemaakt langs de Domburgse Watergang naar de Imkerij Poppendamme.
Om tien uur vertrokken we met een clubje van 20 mensen vanaf ONZE BOOM en ONS BANKJE aan het eind van de Cleenehoogeweg. Het had die week enorm geregend maar wij hielden het gelukkig droog.
Voor de meesten was het de eerste keer dat ze de Domburgse Watergang-wandeling deden.
Iedereen vond het prachtig om zo dwars door het landschap en ver van het asfalt te lopen.
We kruisten de Hogelandse weg en een stuk verderop moet je dan met een pontje jezelf naar de overkant van de watergang trekken.
Door het lage peil van het water liep het pontje echter vast en was met geen mogelijkheid naar de kant te trekken.
We hebben meteen bij het waterschap flink aan de bel getrokken en die doen hun best om in ieder geval vóór de kerstvakantie de watergang terplekke weer op diepte te baggeren.
Door wat improviseren zijn we toch bij de Imkerij Poppendamme terecht gekomen.
Daar wachtte ons koffie met heerlijk appelgebak.
Marianne Rijken, Jos van Hees en Jan Hendriksen van het bestuur hebben de donateurs uitvoerig bijgepraat over de activiteiten van De Cleene Hooge.
Zo willen we volgend voorjaar vlak voor de verkiezingen van Provinciale Staten een Symposium organiseren over het belang en de mogelijkheden van het Nationaal Landschap Walcheren.
Ook kon gemeld worden dat we er financieel gezond voorstaan, zó gezond dat er over 2010 geen bijdrage gevraagd zal worden aan donateurs.
Maar volgend jaar zal dat wél nodig zijn.
Er kwamen allerlei vragen maar ook leuke ideeën over tafel.
Onlangs zijn bij een storm twee takken van onze BOOM gesneuveld.
De "planter" van onze boom willen we vragen om bij het Symposium volgend voorjaar wederom een wilgentak te planten aan het eind van de Cleenehoogeweg. Zodat ook die kan uitgroeien tot een volwaardige wilg.
Tegen de tijd dat de huidige boom echt een keer omwaait, staat er dan een opvolger.
Na de koffie in de Imkerij zijn we weer naar huis gewandeld.
Van veel kanten werd gezegd dat we maar vaker zo'n wandeling moeten doen.

Onthulling van de bank

 Mevrouw Hannie Kool, (toen nog) wethouder van de gemeente Middelburg heeft de door de Stichting geplaatste bank onthuld op zaterdagochtend 3 juli.
Jan Hendriksen, voorzitter van De Cleene Hooge zei in zijn praatje: "We zijn als stichting dolblij met het op de lange baan schuiven van bouwplannen in dit gebied. Maar wij vinden dat hier NOOIT gebouwd mag worden en we zullen dan ook zeer aandachtig en kritisch de toekomstige ontwikkelingen in de gaten houden. Intussen willen we als stichting ons steentje bijdragen aan het mooier maken van het Nationaal Landschap Walcheren. Deze bank op deze mooie plek is daar een voorbeeld van."
Hannie Kool onthulde daarna de bank door de vlag van de Stichting De Cleene Hooge te verwijderen. In haar praatje benadrukte zij de cultuurhistorische waarde van het gebied met z'n kreekruggen en laagtes en z'n oude boerderijen.
Het eerste gedicht over de Cleene Hooge van Joop Buma, stadsdichter van Middelburg, prijkt op de rugleuning van de bank.

Ter gelegenheid van de onthulling van het bankje declameerde Joop een tweede gedicht:

De Cleene Hooge 2010

Buitensteeds het eens bedreigde land
op de Cleene Hooge in zalige rust.
Beschermde grond, die in de mens
een vijand vond, begroeid met groen,

onafzienbaar groen waar de tijd droomt
tussen polderwegen watergangen kreek-
ruggen en waar de vijand verjaagd zal
worden door een gure wind door meeuwen-
vluchten weg weg blijf weg van hier.

Donderwolken bliksems grijs en donker
op afstand moet hij blijven vanaf een bank
kijken naar het schoons en handen af
er boven moet een God zijn die nu lacht
naar wij hopen tot en met de jongste dag.

 

Zie ook de foto’s op deze website.

Op 10 juni 2010 heeft de stichting De Cleene Hooge een bank geplaatst bij DE BOOM aan het eind van de Cleenehoogeweg. Wandelaars kunnen voortaan even heerlijk gaan zitten en genieten van het uitzicht op het prachtige Nationaal Landschap Walcheren. In de leuning zal het gedicht van stadsdichter Joop Buma aangebracht worden. Het gedicht beschrijft de schoonheid van het gebied De Cleene Hooge en het Nationaal Landschap. Op zaterdagochtend 3 juli 2010 zal het bankje "geopend" worden door wethouder Hannie Kool van de gemeente Middelburg.

Rekenkamer Zeeland komt met zeer kritisch rapport over Provinciaal beleid aangaande het Nationale Landschap. Het beleid van de Provincie Zeeland is zeer versnipperd in allerlei nota’s en daardoor zeer onduidelijk. Communicatie over het Nationale Landschap is er niet of nauwelijks waardoor het niet leeft bij de burger. Hierdoor worden onder andere relevante subsidiemogelijkheden gemist.

Publicatie studenten universiteit van Utrecht over de Cleene Hooge gebaseerd op interviews met alle betrokken actoren zoals overheden, burgerinitiatieven en natuurbeschermingsorganisaties.

De stichting De Cleene Hooge stuurt een brief aan alle donateurs waarin het goede nieuws wordt gemeld. Zie bericht 11. In die brief wordt ook aangekondigd dat de stichting gaat pleiten voor een stuurgroep Nationaal Landschap Walcheren met daarin de drie gemeenten op Walcheren en de provincie Zeeland.

Die groep moet voorstellen doen om het Nationaal Landschap Walcheren agrarisch en open te houden maar tevens beter geschikt te maken voor wandelaars en fietsers.

Nationaal Landschap Walcheren bestrijkt het hele platteland van Walcheren vanaf de steden Vlissingen en Middelburg tot en met de duinen.

Website De Cleene Hooge gaat op Interneta

De Gemeenteraad van Middelburg stelt de Kwaliteitsatlas vast.

Het gebied Cleene Hooge heeft niet langer de status: “stadsuitbreiding na 2020”  maar krijgt status ”reservegebied voor de toekomst.”

In gemeenteraad wordt daar bij toegelicht dat eerst alle mogelijkheden in het stedelijk gebied moeten worden benut voordat bouwen in De Cleene Hooge aan de orde zal komen.

Stadsuitbreiding in De Cleene Hooge is daarmee op de lange baan geschoven.

Tweede Kamerlid van Groen Links Mariko Peters trekt een groene streep aan het begin van de Cleenehoogeweg. Daar eindigt de bebouwde kom en begint het Nationaal Landschap Walcheren en dat moet zo blijven, aldus Groen Links.

Wethouders van Vlissingen en Veere keren zich tegen bouwen door Middelburg in het gebied Cleene Hooge.

Stichting de Cleene Hooge reageert op voorontwerp bestemmingsplan Griffioen omdat de bedreigde groene beeldkwaliteit en groenstructuur van de Griffioen daarin onvoldoende wordt veilig gesteld. De Stichting pleit voor betere wandelvoorzieningen in de wijk die moeten aansluiten op wandelroutes in het buitengebied.

Patricia Linhard, Tweede Kamerlid voor de PvdA stelt kritische kamervragen over het "ongepast bouwen" in het gebied Cleene Hooge in het Nationaal Landschap Walcheren.

Zij pleit voor meer samenwerking tussen gemeenten en eerst bouwen in het stedelijk gebied.

 

Bijeenkomst om te protesteren tegen een stadswijk in het gebied Cleene Hooge, in de stal bij boer Poppe aan de Laurens Stommesweg met een kleine 200 deelnemers. Daarna demonstratieve picknick bij DE BOOM ( zie Home-page) aan het eind van de Cleenehoogeweg. Stadsdichter Joop Buma leest door hem gemaakt gedicht voor getiteld: De Cleene Hooge groots.

Stichting De Cleene Hooge wordt opgericht.

Inmiddels wordt de stichting gesteund door ruim 100 donateurs

Er wordt door de actiegroep intensief gelobbyed richting de Middelburgse politiek en de provincie Zeeland. Uitvoerige correspondentie met Gemeente Middelburg maar ook met  Vlissingen en Veere en de provincie Zeeland.

De bezoekers van de Kerstmarkt van de Stichting Griffioen De Wijk worden geënquêteerd.

88 % ziet een stadswijk in het gebied Cleene Hooge ( Griffioen III ) als een bedreiging.

Een groep verontruste burgers uit de wijk Griffioen en elders uit Middelburg vormt de actiegroep De Cleene Hooge. Er wordt samenwerking gezocht met natuur- en landschapsorganisaties.

Zij voeren actie tegen het plannen van een stadswijk in de Cleene Hooge.

Gemeente Middelburg presenteert het ontwerp van de Herijkte Kwaliteitsatlas. Op de plankaart staat ten westen van de wijk Griffioen een nieuwe stadswijk gepland in het Nationaal Landschap Walcheren; Griffioen III

De gemeente Middelburg koopt 70 ha. grond in het gebied Cleene Hooge met als doel hier in de toekomst een woonwijk te bouwen. De fractie van Christen Unie stemt als enige in de raad tegen deze grond aankoop.