Wethouder Chris Simons opende het ommetje “linksom” door het nieuwe trekpontje over de Domburgse Watergang “over te halen” en de eerste passagiers naar de overkant te trekken.
Op 16 april verzamelde een grote groep enthousiastelingen zich bij de BOOM voor een wandeling door de Cleene Hooge.
Mevrouw Hannie Kool, toenmalig wethouder van de gemeente Middelburg heeft de door de Stichting geplaatste bank onthuld op zaterdagochtend 3 juli.