Voor de bezoekers van deze site die er voor het eerst naar kijken, praten we u graag even bij.

Westelijk van de wijk De Griffioen in Middelburg ligt een prachtig, agrarisch Walchers landschap: het gebied Cleene Hooge, ongeveer 60 hectare groot. De kreekruggen en laagtes zijn er nog heel duidelijk zichtbaar, de geschiedenis van voor en na de inpoldering van Walcheren is er prachtig zichtbaar in de bodem. In 2008 koopt de gemeente Middelburg het gebied aan met het idee om daar ca. 1100 woningen te bouwen. Een aantal bewoners van de Griffioen en daarbuiten vindt dat een heel slecht idee. Ze richten in 2009 de Stichting De Cleene Hooge op met als doel: het gebied behouden als agrarisch polderlandschap, dus NIET bouwen. Onze belangrijkste argumenten zijn; dit gedeelte van het Nationaal Landschap Walcheren is landschappelijk en cultuurhistorisch veel te waardevol om verloren te laten gaan en voor de volkshuisvesting op Walcheren is het absoluut niet nodig om hier te bouwen. We houden een demonstratieve bijeenkomst in een boerenschuur en daar komen honderden sympathisanten op af. We voeren sindsdien actie via allerlei media en gaan continu de discussie aan met de gemeente Middelburg, de provincie, omwonenden enz. Onderstaand deel 2 om verder te lezen