Wandelommetje “linksom”

Wandelommetje “linksom”

Deze wandelroute is deels verhard en deels onverhard, is ongeveer 4,5 km. lang en eindigt weer op het beginpunt. Aanrader: Draag stevige schoenen of laarzen die tegen wat nattigheid kunnen. Omdat je door agrarisch gebied loopt, zijn honden niet toegestaan, ook al zijn ze aangelijnd. Honden kunnen ziektekiemen bij zich dragen die ze kunnen overdragen op het vee in de wei.

1- Start bij het informatiebord op de hoek van het Laurens Stommespad en de Cleene Hoogeweg. Loop naar het westen de Cleene Hooge weg in.

2- Ga bij de eenzame wilg en de zitbank rechtdoor over het gras naar het trekpontje.

3- Volg aan de overkant de rode pijl: linksaf langs het water. Aan je rechterhand  zie je een zogenaamde vliedberg liggen. Walcheren kent meer van dit soort bergjes, ze stammen uit de middeleeuwen, enkele  al uit de vroege middeleeuwen: bij een overstroming kon de boer er zijn schaapjes op het droge houden. Een aantal daarvan werd later verhoogd, andere nieuw opgeworpen: tot een omgrachte hoogte naast een boerenhofstede. Bovenop werd een houten kasteeltoren gebouwd om zich te kunnen beschermen tegen nare buren en ander gespuis: dat was het voorrecht van een ambachtsheer. Een reconstructie van zo’n vliedberg staat bij het museum Terra Maris tussen Domburg en Oostkapelle.

4-De tienzitsbank is gerealiseerd door Stichting de Cleene Hooge. Het slikkerige gebied aan de rechterkant is aangelegd als extra waterberging voor regenwater. Het trekt veel vogels die voedsel zoeken op dit mini-wad, zoals kluten en lepelaars.

5- Steek met het tweede trekpontje over, neem het overstapje over de draad en volg de rode pijl naar links langs de watergang. Je komt bij een brug gemaakt van oude steigerpalen. (Wanneer je rechtdoor zou lopen langs de watergang dan kom je bij Boerderij Pitteperk.)

6- Ga nu over  de vernuftige steigerpalenbrug . Ook deze brug is gerealiseerd door Stichting de Cleene Hooge. Ga linksaf en volg de watergang tot bij het hulpgemaal met de drie blauwe dakjes. Over deze watergang, de Domburgse, vervoerden de boeren op het eiland eeuwenlang hun goederen met kleine bootjes naar de Markt in Middelburg. Pas in 1929 kreeg Middelburg een groot gemaal dat overvloedig regenwater op het Kanaal door Walcheren kon lozen. Daarvoor stonden vooral in de winter grote delen van het eiland blank. Vervoer over de veelal onverharde wegen was dan heel moeilijk; over water ging het altijd.

7- Steek bij het hulpgemaal de sloot over en vervolg de verharde weg tot het hek aan de openbare weg.

8- Sla hier linksaf en keer terug naar het beginpunt: het kruispunt van het Laurens Stommespad en de Cleene Hoogeweg. In het land aan de linkerkant, zie je golvingen: hoogtes en laagtes. In de vroege middeleeuwen, voor de inpoldering van Walcheren,  kwam de zee bij iedere vloed via grillige kreken tot diep het binnenland in. Het meegenomen zand zakte als eerste naar de bodem en vulde in de loop van de eeuwen de kreken op. De fijnere deeltjes dwarrelden verder en legden een zwaar kleipakket neer dat flink inklonk. De kreken vind je nu terug als kreekruggen omdat zand minder inklinkt dan klei. Het gebied de Cleene Hooge is genoemd naar zo’n kreekrug, omringd door lage poelgrond. Je ziet in dit gebied het ontstaan van het karakteristieke bodemprofiel van Walcheren.

Wandel/fietsroute “rechtsom”

Deze route gaat over verharde wegen, is 6,5 kilometer lang eneindigt weer op het beginpunt. Wandelen ca. 1,5 uur, fietsen ca. 45 minuten.

1 Start bij het informatiebord op de hoek van het Laurens Stommespad en de Cleene Hoogeweg. Volg het Laurens Stommespad in noordelijke richting, dus kijkend naar het bord ga je naar rechts.

2 Kijk na een paar honderd meter eens goed naar het gebied Cleene Hooge links van u. U ziet flinke hoogteverschillen. Vóór de inpoldering van Walcheren, 900 jaar geleden stroomde hier dagelijks eb en vloed naar buiten en naar binnen.  In dat getijdegebied waren stroomgeulen(kreken) en platen. Die stroomgeulen slibden dicht met zand. Omdat zand minder inklinkt dan klei zijn de stroomgeulen nu zichtbaar in het landschap als hoger gelegen kreekruggen. Op deze kreekruggen werden de eerste wegen aangelegd en boerderijen gebouwd.

3      Steek de Walcherse weg over – kijk goed uit -en ga rechtdoor op de Zandvoortweg.

4      St. Laurense Weihoek. Het Zeeuwse Landschap heeft in dit gebied het maaiveld verlaagd waardoor ondiepe plassen zijn ontstaan. Een eldorado voor allerlei soorten ganzen, eenden, kieviten en andere weidevogels. Soms zitten ze er bij duizenden. Ook ziet men er soms lepelaars. Bankje, verrekijker en infobord zijn geplaatst door de Stichting De Cleene Hooge.

5      Ga rechtsaf de Schotelweg op.

6      Steek de Leliëndaalseweg over –  kijk goed uit -en ga rechtdoor.

7      Ga rechtsaf de Noordweg op, gelegen op een kreekrug. Hier langs lagen vanouds alleen enkele buitenplaatsen en boerderijen, maar begin twintigsteeeuw maakte Middelburg de sprong over het negentiendeeeuwse Bolwerk en de singels en kwamen er burgerwoningen bij. Het is nu een weg met aaneengesloten, vriendelijke, zeer gevarieerde bebouwing. De Noordweg is in 2007 aangewezen als beschermd stadsgezicht.

8      Steek de President Rooseveltlaan over – kijk goed uit – en ga rechtdoor.

9      Ga daarna de eerste weg rechts: de Klarenbeeklaan.

10   Ga de eerste weg links: de Seislaan. Rechts zie je houten woningen, geschonken door Oostenrijkna de inundatie van Walcheren aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Houd na de bocht links aan.

11   Je komt nu bij de singel die oorspronkelijk heel Middelburg omringde. Met aan de overkant het Bolwerk, het langste wandelpark van Nederland. Je gaat vóór het water rechtsaf de Seissingel op.

12   Na een paar honderd met ziet je rechts een bord: Inundatie Walcheren. In oktober 1944 bombardeerden de geallieerden op vier plaatsen de dijken van Walcheren. Walcheren stond onder water en dit versnelde de overgave van de Duitse bezetter. 
Tot februari 1946 stond Walcheren onder water, met Middelburg als een eiland in het midden. Het hoogste zeewaterpeil dat bereikt werd staat op de peilschaal aangegeven: 2,05 meter boven NAP.

13   Steek bij het stoplicht rechtdoor de weg over – kijk goed uit – en ga het Seispad op. Houd rechts aan.

14   Speelhof Hoogerzael. Een natuurspeelplaats waar kinderen heerlijk kunnen ravotten en kunnen spelen met water, stenen, zand en aarde. Vuurtje stoken, vlotje varen en hutje bouwen. 120 schoolkinderen hebben er een eigen tuintje en je vindt er 30 soorten fruitbomen.

15   Verlaat Speelhof Hoogerzael door de andere uitgang en ga linksaf het Seispark op. Volg die weg.

16   Steek de Seisweg over en ga rechtdoor de Olmenlaan in. Houd de klok aan je rechterhand. Je gaat nu de Bomenbuurt in. Deze buurt met zijn 112 huurwoningen is ontworpen door de architect Arend Rothuizen en is gebouwd in 1950. De bewoners hebben een stichting opgericht en die heeft ervoor gezorgd dat de buurt als Beschermd Stadsgezicht is aangewezen. De stichting Bomenbuurt verzorgt ook met vrijwilligers het onderhoud van het openbare groen in de wijk.

17   Ga rechtsaf de Berkenlaan in. Je komt bij het Olmenpleintje. Fietsers stappen hier even af. Je volgt het wandelpad dat begint voorbij het pleintje en houdt  de vijver aan je linkerhand. Je komt bij de kruidentuin die openbaar toegankelijk is en waar buurtbewoners gebruik van kunnen maken. Wandelend tussen de vijver en de kruidentuin door bereik je weer de Berkenlaan.

18   Je steekt de Berkenlaan over – kijk goed uit – en gaat de Abelenlaan in.

19   Ga de tweede weg links de Kastanjelaan in. Hier zie je goed wat de buurt zo bijzonder maakt. Alle leefruimten van de huizen zijn op het zuiden gesitueerd en niet – wat gebruikelijk was – aan de straatkant bij de voordeur. Verder is er een strook van openbaar groen tussen de tuinen van de bewoners en de straat.

20   Ga rechtsaf de Olmenlaan in.

21   Ga voor het water rechtsaf de Singel op en volg die. Je komt langs de voormalige buitenplaats Huize de Griffioen.

22   Ga rechtsaf het Griffioenpad op. Je ziet rechts het fraaie theekoepeltje van Huize de Griffioen.

23   Je komt bij een brug over de Domburgse Watergang.  Wandelaars gaan de brug over en lopen verder aan de andere kant van het water. Fietsers blijven gewoon rechtdoor fietsen.

24   Aan het eind van het Griffioenpad  ga je even naar rechts.

25   Dan oversteken en linksaf de President Kennedylaan in.

26   Blijf rechtdoor gaan en  aan het eind links aanhouden. Ga paadje op en houd “Weer en Wind” aan je linkerhand.

27   Je komt nu op het Laurens Stommespad en gaat daar rechtsaf.

28   Einde van de wandel/fietsroute “rechtsom” . U bent weer bij het beginpunt.