Na de opening van de “Wandel-fietsroute rechtsom”. hebben we onszelf even een adempauze gegund. We hopen dat u de route inmiddels  al gefietst of gewandeld hebt. De gemeente Middelburg heeft het Landschapsarchitectenbureau MAGRID de opdracht gegeven om de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied Cleene Hooge te inventariseren. Het gaat  onder meer om de kreekruggen en laagtes in het gebied. Op grond van die waarden zal het bureau plannen voor het gebied maken. Op donderdag 6 april heeft MAGRID een bewonersavond voor de Griffioen georganiseerd in het Hof ’t Seijs om met betrokkenen te praten over de Cleene Hooge en het gebied Poppenroede. Bemoedigend was dat de zaal bomvol zat en dat de algemene teneur onder de aanwezigen was: niet bouwen in het gebied de Cleene Hooge en hou vooral de zichtlijnen vanaf het Laurens Stommespad naar de duinen open. Van de kant van het bureau is aangegeven dat er waarschijnlijk meerdere ontwikkelingsperspectieven geschetst zullen worden, met andere woorden meerdere varianten voor wat je met het gebied kunt gaan doen.

MAGRID zal in de maand juli zijn rapport op tafel leggen en de besluitvorming door B&W en de Gemeenteraad van Middelburg zal in de nazomer plaatsvinden. Onze stichting zit samen met de gemeente in de projectgroep. We zijn dus steeds goed op de hoogte en kunnen voortdurend onze benadering inbrengen: hou het gebied Cleene Hooge open en agrarisch en kijk veel meer naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied Poppenroede.

Daarom hebben we onze donateurwandeling op zaterdagochtend 23 september gepland. Dan weten we waarschijnlijk veel meer over de planvorming en onze mening als stichting daarover. Reserveer deze datum vast in uw agenda, nadere mededelingen volgen.