Nieuwe boom geplant aan het eind van de Cleene Hoogeweg.

Gaat dat zien en zegt het voort.

Medio januari  2016 heeft de gemeente Middelburg DE BOOM, “onze boom”, aan het eind van de Cleene Hoogeweg omgezaagd. Dat kunt u lezen in het vorige bericht (44).

Het goede nieuws is dat op de avond van 18 april een nieuw knotwilgje is geplant een paar meter van de oude die gesneuveld is. Zoals beloofd, hebben we die van de gemeente Middelburg gekregen. De afdeling Groenbeheer gaat hem de komende maanden ook water geven.

De oude wilg was markant en doorleefd. De nieuwe knotwilg is jong en parmantig. Zie de foto’s. Wij van de stichting De Cleene Hooge zien er duidelijk een stuk symboliek in.

Ook deze nieuwe wilg staat weer symbool voor de strijd die we voeren om het mooie gebied Cleene Hooge te behouden voor de generaties na ons. Als deel van het Nationaal Landschap Walcheren. En voor heel veel mensen in de wijk de Griffioen is het heel belangrijk dat er weer een boom staat. Al was het maar om er naartoe te wandelen met de kinderen of om de hond uit te laten.

En de oude boom? Die blijft voortbestaan want dat is immers ons logo !!!