Goed nieuws over bouwplannen in De Cleene Hooge

De gemeente Middelburg kwam enkele maanden geleden met plannen om landhuizen te gaan bouwen in de Cleene Hooge.Zie bericht nummer 40.Wij als stichting De Cleene Hooge hebben ons daar op allerlei manieren fel tegen verzet. Door bij alle fracties van de gemeenteraad op bezoek te gaan, door in te spreken in de Commissie Algemeen Bestuur van de gemeente, door de publiciteit te zoeken en door intensief te lobbyen bij raadsleden en het gemeentebestuur.

En dat heeft gewerkt. In de Raadsvergadering van 14 december 2015 is met 17 stemmen voor en 10 stemmen tegen een motie aangenomen. Met die motie geeft de Raad het gemeentebestuur de opdracht om \”een aantal scenario\’s uit te werken waarin wordt aangegeven op welke manieren voorkomen kan worden dat Cleene Hooge wordt bebouwd\”.

Het komt erop neer dat het gemeentebestuur moet gaan kijken of op andere locaties in Middelburg meer huizen gebouwd kunnen worden. Met de inkomsten daarvan kan het gebied de Cleene Hooge dan afgewaardeerd worden naar agrarische waarde en daarmee behouden blijven als agrarisch gebied. Ook moet de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om in het gebied Poppenroede aan de andere kant van de Walcherse weg de bouw van (land)huizen mogelijk te maken.

Wij vinden het erg belangrijk dat de Middelburgse Raad de politieke wil heeft uitgesproken om de Cleene Hooge te behouden.Vanaf het allereerste moment worden we als stichting intensief bij de verdere plannen betrokken. De politieke wil is er (bij de Raad) maar het moet allemaal nog gebeuren, dus we moeten erg alert blijven.