Camping in Cleene Hooge afgeblazen (zie ook bericht 26)

Wij zijn erg blij dat de gemeente niet langer van plan is een camping in de Cleene Hooge te realiseren. Vanaf het begin heeft niet alleen onze stichting maar ook het Platform Griffioen duidelijk aangegeven dat ze het een slecht plan vonden. Het Platform, dat zijn de vier stichtingen in de wijk Griffioen die dus gezamenlijk de hele wijk vertegenwoordigen. In de gemeenteraadsvergadering van 4 november 2013 deelde wethouder Simons mee dat naar andere plekken wordt gezocht en eigenlijk wil de gemeente nog steeds een camping op de plek waar die vroeger was: de oude ijsbaan.