Donateurwandeling

Op 25 mei hebben we met onze donateurs en andere natuurliefhebbers het “ommetje linksom“ gelopen door het mooie Nationaal Landschap Walcheren. Aad de Klerk, historisch geograaf, liep dit keer met ons mee. Die heeft tijdens de wandeling zeer interessant verteld over de geschiedenis van Walcheren, het ontstaan van het landschap, de kreekruggen, de vliedbergen, de watergangen, enz. Walcheren heeft in feite een schotelvorm; de randen zijn hoger dan het midden. Daardoor stond in vroeger tijden het eiland ’s-winters vaak helemaal blank. Door de aanleg van de Domburgse en de Veerse Watergang en later de bouw van gemalen is dat verbeterd.

Het ommetje voert langs de Domburgse Watergang. Daar is een aantal jaren geleden de komberging aanzienlijk toegenomen door het wateroppervlak te vergroten. In plaats van steile oevers zijn daarbij zogenaamde milieuvriendelijke – flauw aflopende oevers – aangelegd. Tegenwoordig wordt het winterpeil juist laag gehouden en het zomerpeil hoog. Tijdens de wandeling zagen we veel vogels waaronder een lepelaar. Na het “nemen” van de twee trekpontjes wandelden we naar boerderij Pitteperk. Daar hebben we koffie gedronken en onze gasten bijgepraat over de ontwikkelingen in de Cleene Hooge. Daarna liepen we over de meer dan 30 meter lange brug en langs het gemaal terug naar de Griffioen.

De wandeling is makkelijk binnen een uurtje te doen, honden mogen niet mee en doe laarzen of goeie wandelschoenen aan, de polder kan nat zijn.