Zaterdag 20 oktober was het feest bij DE BOOM.

Wethouder Chris Simons opende het ommetje “linksom” door het nieuwe trekpontje  over de Domburgse Watergang “over te halen” en de eerste passagiers naar de overkant te trekken.

Het is een project dat wij als kleine stichting bedacht en gerealiseerd hebben. Uiteraard met tal van mensen en organisaties eromheen. Zoals de Stichting Landschapsbeheer Zeeland ( SLZ ).

In aanwezigheid van meer dan 75 mensen hield Jan Hendriksen, voorzitter van De Cleene Hooge een praatje waarin hij de gemeente Middelburg opriep om zich meer te bekommeren om het Nationaal Landschap Walcheren. Ook bedankte hij alle mensen die dit project hebben helpen realiseren en alle organisaties die het financieel mogelijk hebben gemaakt hebben.

Daarna droeg de stadsdichter Henry Looymans een gedicht voor dat hij speciaal voor deze gelegenheid heeft geschreven.

Wethouder Chris Simons zei in zijn praatje het belang in te zien van dit mooie landschap maar verwees ook naar de Kwaliteitsatlas van Middelburg die andere ontwikkelingen in het gebied niet uitsluit.

We wandelden daarna naar het trekpontje 100 meter voorbij DE BOOM. Daar verrichte de wethouder de opening door het pontje over te halen.

Met ruim 40 mensen hebben we daarna het ommetje gelopen. Daar waren laarzen of stevige wandelschoenen voor nodig. Na het pontje gingen we linksom en kwamen bij het reeds bestaande pontje over de watergang. Weer linksom en dan over de nieuwe brug over een brede zijsloot. Gemaakt van steigerpalen die we van Rijkswaterstaat hebben gekregen. Langs het gemaal terug naar het Laurens Stommespad en via de Cleene Hoogeweg terug naar DE BOOM. Je loopt het ommetje binnen 40 minuten.

Een geslaagde en feestelijke bijeenkomst.

In de toekomst willen we ook nog een ommetje “rechtsom” realiseren.

Het project is financieel haalbaar gemaakt door:

Provincie Zeeland

Gemeente Middelburg

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

ANWB Fonds

Stichting Woongoed

Kern met Pit van de Kon. HeideMij

Stichting Bomenbuurt De Griffioen

Kattendycke/Drukkerfonds

Bekijk de Flyer.
Zie ook de foto’s op deze website.