In de zomer van 2011 kondigde de gemeente Middelburg aan dat ze een camping willen realiseren in het gebied de Cleene Hooge op het punt waar de Laurensstommesweg met een brug de Domburgse Watergang kruist, dus vlak bij de kruising Laan der Verenigde Naties (rondweg) -Laurensstommesweg.

De gemeente denkt niet aan kamperen bij de boer maar aan een grote stadscamping van drie tot vier hectare.

Onze stichting De Cleene Hooge vindt ook dat Middelburg een stadscamping moet hebben maar pleit voor realisering op de plak waar die altijd geweest is namelijk de ijsbaan.

Wij zijn tegen een camping die de gemeente op het oog heeft in De Cleene Hooge. Het past niet in het mooie Nationaal Landschap Walcheren, het onderbreekt de zichtlijnen, zeg maar: beneemt het uitzicht op de duinen in de verte. Verder zijn in Nationale landschappen alleen onder strikte voorwaarden campings toegestaan. Dat moeten dan meer natuurcampings zijn terwijl dit een stadscamping zou worden. De gemeente kent ons standpunt, we houden er contact over met de wethouder en blijven alert. Wel willen we meedenken over nog andere locaties.