Op zaterdag 20 november hebben we als bestuur van Stichting De Cleene Hooge samen met onze donateurs een wandeling gemaakt langs de Domburgse Watergang naar de Imkerij Poppendamme.
Om tien uur vertrokken we met een clubje van 20 mensen vanaf ONZE BOOM en ONS BANKJE aan het eind van de Cleenehoogeweg. Het had die week enorm geregend maar wij hielden het gelukkig droog.
Voor de meesten was het de eerste keer dat ze de Domburgse Watergang-wandeling deden.
Iedereen vond het prachtig om zo dwars door het landschap en ver van het asfalt te lopen.
We kruisten de Hogelandse weg en een stuk verderop moet je dan met een pontje jezelf naar de overkant van de watergang trekken.
Door het lage peil van het water liep het pontje echter vast en was met geen mogelijkheid naar de kant te trekken.
We hebben meteen bij het waterschap flink aan de bel getrokken en die doen hun best om in ieder geval vóór de kerstvakantie de watergang terplekke weer op diepte te baggeren.
Door wat improviseren zijn we toch bij de Imkerij Poppendamme terecht gekomen.
Daar wachtte ons koffie met heerlijk appelgebak.
Marianne Rijken, Jos van Hees en Jan Hendriksen van het bestuur hebben de donateurs uitvoerig bijgepraat over de activiteiten van De Cleene Hooge.
Zo willen we volgend voorjaar vlak voor de verkiezingen van Provinciale Staten een Symposium organiseren over het belang en de mogelijkheden van het Nationaal Landschap Walcheren.
Ook kon gemeld worden dat we er financieel gezond voorstaan, zó gezond dat er over 2010 geen bijdrage gevraagd zal worden aan donateurs.
Maar volgend jaar zal dat wél nodig zijn.
Er kwamen allerlei vragen maar ook leuke ideeën over tafel.
Onlangs zijn bij een storm twee takken van onze BOOM gesneuveld.
De “planter” van onze boom willen we vragen om bij het Symposium volgend voorjaar wederom een wilgentak te planten aan het eind van de Cleenehoogeweg. Zodat ook die kan uitgroeien tot een volwaardige wilg.
Tegen de tijd dat de huidige boom echt een keer omwaait, staat er dan een opvolger.
Na de koffie in de Imkerij zijn we weer naar huis gewandeld.
Van veel kanten werd gezegd dat we maar vaker zo’n wandeling moeten doen.