Rekenkamer Zeeland komt met zeer kritisch rapport over Provinciaal beleid aangaande het Nationale Landschap. Het beleid van de Provincie Zeeland is zeer versnipperd in allerlei nota’s en daardoor zeer onduidelijk. Communicatie over het Nationale Landschap is er niet of nauwelijks waardoor het niet leeft bij de burger. Hierdoor worden onder andere relevante subsidiemogelijkheden gemist.