Publicatie studenten universiteit van Utrecht over de Cleene Hooge gebaseerd op interviews met alle betrokken actoren zoals overheden, burgerinitiatieven en natuurbeschermingsorganisaties.