De stichting De Cleene Hooge stuurt een brief aan alle donateurs waarin het goede nieuws wordt gemeld. Zie bericht 11. In die brief wordt ook aangekondigd dat de stichting gaat pleiten voor een stuurgroep Nationaal Landschap Walcheren met daarin de drie gemeenten op Walcheren en de provincie Zeeland.

Die groep moet voorstellen doen om het Nationaal Landschap Walcheren agrarisch en open te houden maar tevens beter geschikt te maken voor wandelaars en fietsers.

Nationaal Landschap Walcheren bestrijkt het hele platteland van Walcheren vanaf de steden Vlissingen en Middelburg tot en met de duinen.