De Gemeenteraad van Middelburg stelt de Kwaliteitsatlas vast.

Het gebied Cleene Hooge heeft niet langer de status: “stadsuitbreiding na 2020”  maar krijgt status ”reservegebied voor de toekomst.”

In gemeenteraad wordt daar bij toegelicht dat eerst alle mogelijkheden in het stedelijk gebied moeten worden benut voordat bouwen in De Cleene Hooge aan de orde zal komen.

Stadsuitbreiding in De Cleene Hooge is daarmee op de lange baan geschoven.