Bijeenkomst om te protesteren tegen een stadswijk in het gebied Cleene Hooge, in de stal bij boer Poppe aan de Laurens Stommesweg met een kleine 200 deelnemers. Daarna demonstratieve picknick bij DE BOOM ( zie Home-page) aan het eind van de Cleenehoogeweg. Stadsdichter Joop Buma leest door hem gemaakt gedicht voor getiteld: De Cleene Hooge groots.