Er wordt door de actiegroep intensief gelobbyed richting de Middelburgse politiek en de provincie Zeeland. Uitvoerige correspondentie met Gemeente Middelburg maar ook met  Vlissingen en Veere en de provincie Zeeland.