De bezoekers van de Kerstmarkt van de Stichting Griffioen De Wijk worden geënquêteerd.

88 % ziet een stadswijk in het gebied Cleene Hooge ( Griffioen III ) als een bedreiging.