Veel gepraat en toch nog vaag.

Het participatietraject van de Cleene Hooge werd onlangs onderzocht door het bureau Berenschot, in opdracht van de gemeente Middelburg. Voor dit ‘klankbord’-traject van de zeven bebouwingsvarianten: van nul tot 100 woningen, waren in 2019 een aantal omwonenden en de stichting De Cleene Hooge uitgenodigd.

De eerste avond verliep chaotisch: de gespreksleider van het ontwerpbureau dat het gebied zou gaan vormgeven was tegelijk voorzitter en verslaglegger: teveel petten. Daarnaast wilde hij als ontwerper graag manshoge Zuid-Bevelandse hagen op de hogere kreekruggen in het gebied plaatsen: weg vrij uitzicht! En als klap op de vuurpijl was de nulvariant: “geen woningbebouwing in dit gebied”, nu ineens onbespreekbaar. Kortom de uitgangspunten waren niet helder genoeg. Deze chaotische gang van zaken was voor stichting De Cleene Hooge de reden om uit de klankbordgroep te stappen.