De Cleene Hooge present bij het Buurt- en Beweegfeest