Stichting De Cleene Hooge niet blij met nieuwe VISIE

 

Bureau MAGRID heeft een VISIE op de ontwikkelingsmogelijkheden van Cleene Hooge en Poppenroede aangeboden aan de gemeente Middelburg.

 

De VISIE gaat uit van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied. Denk bij dat laatste aan de kreekruggen en lage poelgebieden. Voor deze waarden zet ook stichting De Cleene Hooge zich in. Het idee om een grote stadswijk te bouwen in de Cleene Hooge lijkt hiermee écht van de baan. Dat is een stapje in de goede richting, maar in de VISIE wordt mogelijk een groot deel van De Cleene Hooge tóch bebouwd. En daar zijn en blijven wij als stichting tegen!

 

Zo schetst de VISIE woningen op grote kavels achter de bestaande bebouwing langs de Walcherseweg. Het open uitzicht vanaf het  Laurens Stommespad, de stadsrand, naar de Walcherse polder tot aan de duinen zou daarmee beperkt worden tot een enkele uitzichtpunt. Niet alleen de stichting maar ook haar donateurs en de bewoners van de Griffioen, zo bleek op een omwonendenavond, verzetten zich hier fel tegen. Ook bestaat er bezwaar tegen het verder verdichten van het landschap door de aanleg van hagen.

 

In de VISIE  wordt ook gedacht aan een nieuw Landgoed langs de Walcherse weg bij de kruising met de Hogelandseweg. Dit is de enige cultuurhistorische plek in het gebied waar nauwelijks zichtlijnen worden geblokkeerd. En, mits ontsloten van en naar de Walcherseweg, vereist dat geen nieuwe infrastructuur  door dit natuurgebied. Veel hangt af van de precieze plek, omvang en kwaliteit van de geplande landschappelijke inpassing zowel als de bebouwing zelf. Een bescheiden, smaakvol, tweede ‘Cleen’ Ter Hooge is wat anders dan een hoog appartementengebouw ingepakt in het groen. Stichting De Cleene Hooge schort ten aanzien van zo’n landgoed haar standpunt op tot er een meer uitgewerkt plan voor is.