Stand van zaken Cleene Hooge op 1 Januari 2020 (deel 1)

Voor de bezoekers van deze site die er voor het eerst naar kijken, praten we u graag even bij. Westelijk van de wijk De Griffioen in Middelburg ligt een prachtig, agrarisch Walchers landschap: het gebied Cleene Hooge, ongeveer 60 hectare groot. De kreekruggen en...

Optocht van 400 schapen door Cleene Hooge

Schaapherder Jan Kaljouw heeft op donderdag 02 januari 2020 j.l. ruim 400 schapen naar de stal gebracht. De eerste kudde vertrok om 9.00 uur vanaf de Meinersweg bij Hoogelande. De route ging via de Hogelandseweg, Walcherseweg en het Laurens Stommespad naar de stal aan...

De gemeente Middelburg koopt 70 ha. grond in het gebied Cleene Hooge met als doel hier in de toekomst een woonwijk te bouwen. De fractie van Christen Unie stemt als enige in de raad tegen deze grond...

Gemeente Middelburg presenteert het ontwerp van de Herijkte Kwaliteitsatlas. Op de plankaart staat ten westen van de wijk Griffioen een nieuwe stadswijk gepland in het Nationaal Landschap Walcheren; Griffioen...

Een groep verontruste burgers uit de wijk Griffioen en elders uit Middelburg vormt de actiegroep De Cleene Hooge. Er wordt samenwerking gezocht met natuur- en landschapsorganisaties. Zij voeren actie tegen het plannen van een stadswijk in de Cleene Hooge....