In memoriam, Wim de Meurichy

Wim de Meurichy, voormalig secretaris van deze stichting is op 2 februari 2021 overleden. Wij herinneren hem als aimable, plictsgetrouw, optmitisch en moedig mens. Zijn rouwkaart meldt: “Wat een leegte”. Bestuur van Stichting de Cleene Hooge, Marijke,...

Burgerparticipatie Cleene Hooge, deel 1

Veel gepraat en toch nog vaag. Het participatietraject van de Cleene Hooge werd onlangs onderzocht door het bureau Berenschot, in opdracht van de gemeente Middelburg. Voor dit ‘klankbord’-traject van de zeven bebouwingsvarianten: van nul tot 100 woningen, waren...

Burgerparticipatie Cleene Hooge, deel 2

Als eindproduct is nu een compromis bereikt waarbij een 50-60 tal woningen worden gebouwd langs de Walcherseweg. En het resterende deel van het gebied wordt afgestoten voor natuurvriendelijk grondbeheer. Deze beide zaken zal het resterende miljoenengat moeten gaan...

Verrassing

Achter ons Informatie-bord aan het begin van de Cleene Hoogeweg heeft de gemeente een mooie zitbank geplaatst. Zittend kijk je heerlijk over dat weggetje naar de polder in de verte. Binnenkort gaan we een grote wilg planten aan het eind van het weggetje. Never a dull...

Stand van zaken Cleene Hooge op 1 Januari 2020 (deel 2)

Mede omdat wij al elf jaar stug actievoeren is het aantal geplande woningen terug gebracht van 1100 tot ongeveer 50. De Raad van de gemeente Middelburg heeft namelijk in de zomer van 2019 besloten dat er ca. 50 woningen gebouwd mogen worden achter de bestaande...

Stand van zaken Cleene Hooge op 1 Januari 2020 (deel 1)

Voor de bezoekers van deze site die er voor het eerst naar kijken, praten we u graag even bij. Westelijk van de wijk De Griffioen in Middelburg ligt een prachtig, agrarisch Walchers landschap: het gebied Cleene Hooge, ongeveer 60 hectare groot. De kreekruggen en...

Optocht van 400 schapen door Cleene Hooge

Schaapherder Jan Kaljouw heeft op donderdag 02 januari 2020 j.l. ruim 400 schapen naar de stal gebracht. De eerste kudde vertrok om 9.00 uur vanaf de Meinersweg bij Hoogelande. De route ging via de Hogelandseweg, Walcherseweg en het Laurens Stommespad naar de stal aan...

De gemeente Middelburg koopt 70 ha. grond in het gebied Cleene Hooge met als doel hier in de toekomst een woonwijk te bouwen. De fractie van Christen Unie stemt als enige in de raad tegen deze grond...

Gemeente Middelburg presenteert het ontwerp van de Herijkte Kwaliteitsatlas. Op de plankaart staat ten westen van de wijk Griffioen een nieuwe stadswijk gepland in het Nationaal Landschap Walcheren; Griffioen...

Een groep verontruste burgers uit de wijk Griffioen en elders uit Middelburg vormt de actiegroep De Cleene Hooge. Er wordt samenwerking gezocht met natuur- en landschapsorganisaties. Zij voeren actie tegen het plannen van een stadswijk in de Cleene Hooge....