Berichten

Hier vindt u nieuws, updates en berichten.

Laat gerust een berichtje achter.

In memoriam, Wim de Meurichy

Wim de Meurichy, voormalig secretaris van deze stichting is op 2 februari 2021 overleden.

Wij herinneren hem als aimable, plictsgetrouw, optmitisch en moedig mens.

Zijn rouwkaart meldt: “Wat een leegte”.

Bestuur van Stichting de Cleene Hooge, Marijke, Aagje, Hans, Marien, Jan.

Burgerparticipatie Cleene Hooge, deel 1

Veel gepraat en toch nog vaag.

Het participatietraject van de Cleene Hooge werd onlangs onderzocht door het bureau Berenschot, in opdracht van de gemeente Middelburg. Voor dit ‘klankbord’-traject van de zeven bebouwingsvarianten: van nul tot 100 woningen, waren in 2019 een aantal omwonenden en de stichting De Cleene Hooge uitgenodigd.

De eerste avond verliep chaotisch: de gespreksleider van het ontwerpbureau dat het gebied zou gaan vormgeven was tegelijk voorzitter en verslaglegger: teveel petten. Daarnaast wilde hij als ontwerper graag manshoge Zuid-Bevelandse hagen op de hogere kreekruggen in het gebied plaatsen: weg vrij uitzicht! En als klap op de vuurpijl was de nulvariant: “geen woningbebouwing in dit gebied”, nu ineens onbespreekbaar. Kortom de uitgangspunten waren niet helder genoeg. Deze chaotische gang van zaken was voor stichting De Cleene Hooge de reden om uit de klankbordgroep te stappen.

Burgerparticipatie Cleene Hooge, deel 2

Als eindproduct is nu een compromis bereikt waarbij een 50-60 tal woningen worden gebouwd langs de Walcherseweg. En het resterende deel van het gebied wordt afgestoten voor natuurvriendelijk grondbeheer. Deze beide zaken zal het resterende miljoenengat moeten gaan dichten.

Maar er is nog steeds geen helderheid over de precieze plaats en het aantal woningen of hun type. Er is ook nog onzekerheid over de te slopen/herbouwen schapenschuur én hoe de gemeente het beloofde natuurvriendelijke grondbeheer in dit mooie poldergebied gaat vastleggen. Kortom nog veel ‘losse eindjes’.

 

De stichting volgde het klankbordtraject nog met een waarnemer en een omwonende in de groep: wij vonden het zeer onbevredigend. Het was, volgens ons, een doekje voor het bloeden. Daarom is door de stichting besloten alleen nog onder de volgende voorwaarden deel te nemen aan een vervolgtraject:

alléén praten en afspraken maken met degene die besluiten neemt over:

– de bouwbegrenzing

– het natuurvriendelijke grondbeheer en

– de plaats van de nieuwe schapenschuur.

 

Wij houden je op de hoogte.

Verrassing

Achter ons Informatie-bord aan het begin van de Cleene Hoogeweg heeft de gemeente een mooie zitbank geplaatst. Zittend kijk je heerlijk over dat weggetje naar de polder in de verte. Binnenkort gaan we een grote wilg planten aan het eind van het weggetje. Never a dull moment daar in de Cleene Hooge.

Stand van zaken Cleene Hooge op 1 Januari 2020 (deel 2)

Mede omdat wij al elf jaar stug actievoeren is het aantal geplande woningen terug gebracht van 1100 tot ongeveer 50. De Raad van de gemeente Middelburg heeft namelijk in de zomer van 2019 besloten dat er ca. 50 woningen gebouwd mogen worden achter de bestaande bebouwing langs de Walcherseweg. Dat vinden wij nog steeds 50 teveel. De wijk Griffioen wordt begrensd door het Laurens Stommespad, alleen de enkele aanwonenden mogen daar met de auto rijden. Een ideaal fiets-, wandel-, ruiter-, flaneer- en honden uit laat pad. Het is de veranda van de stad naar het westen met een ongerept uitzicht naar de polder en de duinen in de verte.  Wanneer het bouwen beperkt wordt tot die 50 woningen dan blijft het uitzicht vanaf het Laurens Stommespad grotendeels in stand. Maar de besluitvorming is met zoveel onzekerheden en “open einden” omgeven dat wij stug doorgaan met ons actievoeren. We worden gesteund door meer dan 100 donateurs. Als het landschap u aan het hart gaat vragen we u ook donateur te worden (via onze website decleenehooge.nl ). We kunnen uw financiële steun erg goed gebruiken. U bepaalt zelf hoeveel u geeft. Maar we hebben vooral uw morele steun erg hard nodig.

We vechten niet alleen voor het behoud van het gebied. We hebben ook een wandelommetje door de Cleene Hooge gerealiseerd. In drie kwartier maakt u een leuke wandeling, u gaat met twee trekpontjes over de Domburgse Watergang en over een lange voetgangersbrug. Begin op de kruising van het Laurens Stommespad en de Cleene Hoogeweg.

Stand van zaken Cleene Hooge op 1 Januari 2020 (deel 1)

Voor de bezoekers van deze site die er voor het eerst naar kijken, praten we u graag even bij.

Westelijk van de wijk De Griffioen in Middelburg ligt een prachtig, agrarisch Walchers landschap: het gebied Cleene Hooge, ongeveer 60 hectare groot. De kreekruggen en laagtes zijn er nog heel duidelijk zichtbaar, de geschiedenis van voor en na de inpoldering van Walcheren is er prachtig zichtbaar in de bodem. In 2008 koopt de gemeente Middelburg het gebied aan met het idee om daar ca. 1100 woningen te bouwen. Een aantal bewoners van de Griffioen en daarbuiten vindt dat een heel slecht idee. Ze richten in 2009 de Stichting De Cleene Hooge op met als doel: het gebied behouden als agrarisch polderlandschap, dus NIET bouwen. Onze belangrijkste argumenten zijn; dit gedeelte van het Nationaal Landschap Walcheren is landschappelijk en cultuurhistorisch veel te waardevol om verloren te laten gaan en voor de volkshuisvesting op Walcheren is het absoluut niet nodig om hier te bouwen. We houden een demonstratieve bijeenkomst in een boerenschuur en daar komen honderden sympathisanten op af. We voeren sindsdien actie via allerlei media en gaan continu de discussie aan met de gemeente Middelburg, de provincie, omwonenden enz. Onderstaand deel 2 om verder te lezen

Optocht van 400 schapen door Cleene Hooge

Schaapherder Jan Kaljouw heeft op donderdag 02 januari 2020 j.l. ruim 400 schapen naar de stal gebracht. De eerste kudde vertrok om 9.00 uur vanaf de Meinersweg bij Hoogelande. De route ging via de Hogelandseweg, Walcherseweg en het Laurens Stommespad naar de stal aan de Cleene Hoogeweg in Middelburg.

Om 13.30 uur vertrok de tweede kudde op de kruising van de Zoetendaalseweg en de Hondegemsweg bij Serooskerke. Iedereen mocht meelopen met de kudde. Ook kan er een kijkje genomen worden in de Stal. 

De gemeente Middelburg koopt 70 ha. grond in het gebied Cleene Hooge met als doel hier in de toekomst een woonwijk te bouwen. De fractie van Christen Unie stemt als enige in de raad tegen deze grond aankoop.

Gemeente Middelburg presenteert het ontwerp van de Herijkte Kwaliteitsatlas. Op de plankaart staat ten westen van de wijk Griffioen een nieuwe stadswijk gepland in het Nationaal Landschap Walcheren; Griffioen III

Een groep verontruste burgers uit de wijk Griffioen en elders uit Middelburg vormt de actiegroep De Cleene Hooge. Er wordt samenwerking gezocht met natuur- en landschapsorganisaties.

Zij voeren actie tegen het plannen van een stadswijk in de Cleene Hooge.

 

Optocht van 400 schapen door Cleene Hooge

Schaapherder Jan Kaljouw heeft op donderdag 02 januari 2020 j.l. ruim 400 schapen naar de stal gebracht. De eerste kudde vertrok om 9.00 uur vanaf de Meinersweg bij Hoogelande. De route ging via de Hogelandseweg, Walcherseweg en het Laurens Stommespad naar de stal aan...

De gemeente Middelburg koopt 70 ha. grond in het gebied Cleene Hooge met als doel hier in de toekomst een woonwijk te bouwen. De fractie van Christen Unie stemt als enige in de raad tegen deze grond aankoop.

Gemeente Middelburg presenteert het ontwerp van de Herijkte Kwaliteitsatlas. Op de plankaart staat ten westen van de wijk Griffioen een nieuwe stadswijk gepland in het Nationaal Landschap Walcheren; Griffioen III

Een groep verontruste burgers uit de wijk Griffioen en elders uit Middelburg vormt de actiegroep De Cleene Hooge. Er wordt samenwerking gezocht met natuur- en landschapsorganisaties. Zij voeren actie tegen het plannen van een stadswijk in de Cleene Hooge.  

De bezoekers van de Kerstmarkt van de Stichting Griffioen De Wijk worden geënquêteerd. 88 % ziet een stadswijk in het gebied Cleene Hooge ( Griffioen III ) als een bedreiging.  

Er wordt door de actiegroep intensief gelobbyed richting de Middelburgse politiek en de provincie Zeeland. Uitvoerige correspondentie met Gemeente Middelburg maar ook met  Vlissingen en Veere en de provincie Zeeland.